English version
MALMDATABASEN
Registrering 3813 - 005 Surtebogen Øst
(Objekt Id: 5630)
(Sist oppdatert: 17.04.2008)

Lokalisering
Fylke: Vestfold og Telemark Kommune: Bamble (3813)
Kart 1:50000: Porsgrunn (1713-2) Kart 1:250000: Skien
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 535913 m. Nord: 6548468 m.
Lengdegrad: 9.6264560 Breddegrad: 59.0740710
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Bly
Element(er): Pb Zn Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
Prøvedrift Selskap/Institusjon:N. Nirisen
Rapport viser drift i 1914

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Perm
Genese: Hydrotermal gang Form: Linse
Hovedtekstur: Sprekkefylling Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Provins: Sørnorske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Bamblekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kalkspat Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Blyglans Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Surtebogen-området inneholder tre parallelle kvartsganger med bly-sink mineraliseringer. Gangene har strøk N350E til N355E og typisk steilt fall 85 grader mot vest. Den østligste gangen (TE 0244) ligger helt ut mot Frierfjorden og forsvinner mot nord ut i fjorden. Det er her drevet to synker med 50-60 meters avstand. Disse skal ha en dybde på ca. 5 meter. Gangen skal ha en bredde på 1-1.5 meter og bestå av kvarts med noe kalkspat. Ertsmineraler er blyglans, kobberkis og pyritt. Den midtre gangen og den vestre gangen ligger bare 50 m fra hverandre og henholdsvis 700 og 750 m vest for østgangen. De er derfor begge lagt under samme nummer – TE 0243. I den midtre gangen er det drevet ned en synk til ca. 12 meters dyp og utstrosset en del malm etter gangen i dagen. Mektigheten på kvartsgangen er 1-1.5 meter og er dominert av blyglans med mindre mengder sinkblende. I vestgangen er det utført større sprengningsarbeider på to steder. Også her er kvartsgangen 1-1.5 meter og er mer dominert av sinkblende med mindre mengder blyglans.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Schutz, F. , 1914
Rapport over Sortebogens bly og zinkblendeforekomster paa vestre side af Frierfjorden.
;Norges geologiske undersøkelse;TEKNISK RAPPORT;Bergarkivet; No.BA 186;4 sider
Abstrakt:
Rapporten beskriver Stortebogens tre parallelle malmførende kvartsganger med varierende føring av blyglans, sinkblende og kobberkis. Forøvrig har rapporten følgende innledning: - Malmens tilgodegjørelse. - Kraft til drift av vaskeriet og gruben. - Malmens verdi. - Resyme. Schutz anbefaler drift.

Røsholt, Bernt , 1967
The lead and zinc bearing veins at Tråk in Southern Norway.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.250 B;1-32 sider
Abstrakt:
The nearly vertical zinc and lead bearing veins that cut through Precambrian rocks near the Oslo region at Tråk in Bamle Southern Norway, are described. They can be followed for nearly 2.5 km. A younger introuded diabase is found in some of the veins. Ore minerals are sphalerite and galena with some pyrite and calcopyrite. Quartz is the dominant gangue mineral.


Faktaarket ble generert 21.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse