English version
MALMDATABASEN
Registrering 3813 - 023 Dørdal
(Objekt Id: 5648)
(Sist oppdatert: 29.11.2001)

Lokalisering
Fylke: Vestfold og Telemark Kommune: Bamble (3813)
Kart 1:50000: Kragerø (1712-4) Kart 1:250000: Arendal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 527230 m. Nord: 6536140 m.
Lengdegrad: 9.4734670 Breddegrad: 58.9640020
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Kis
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
2000 - 2000 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Genese: Form: Linse
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling: Serisittisering
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Provins: Sørnorske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Bamblekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Feltspat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Serisitt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Kvarts-biotitt skifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Gråvakke
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foldeakse Retn./Stupn. :106 / 0 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Et lite skjerpet ligger nær et jorde ved gården Dørdal på nordsida av E18. Det er utsprengt 1x2 m på vestsida av en mindre knaus. Vertsbergart er en kvarts-biotitt skifer med mange, få cm-tynne kvartsslirer. Skjerpet er anlagt i ombøyningen til en åpen, liggende fold med foldeakse 106°/0°. Svak sulfiddisseminasjon opptrer i en 20 cm bred sterkt rustfarga og noe serisittisert sone i skiferen (prøve .01). Pyritt er det viktigste sulfidmineralet. Mineraliseringen er ubetydelig og har ingen økonomisk interesse.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
TE0262.01 Tipprøve
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: Løkken
Kommentar: Svak pyritt disseminasjon i grågrønn svært rustfarga bergart i kvarts-biotittskifer.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 3813 - 023 Dørdal

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
TE0262.01 Tipprøve 338 153 14 31 67 .2 16.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
TE0262.01 1.0 7.0 6 .3 27 8.00 6 2 2.99
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
TE0262.01 67 42 130 8.42 10.00 4.00 4 5.0 15.00
------------------
Prøvenr. B*
TE0262.01 4


Faktaarket ble generert 21.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse