English version
MALMDATABASEN
Registrering 3813 - 026 Lønungen
(Objekt Id: 5651)
(Sist oppdatert: 29.11.2001)

Lokalisering
Fylke: Vestfold og Telemark Kommune: Bamble (3813)
Kart 1:50000: Langesund (1712-1) Kart 1:250000: Arendal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 537669 m. Nord: 6537740 m.
Lengdegrad: 9.6552550 Breddegrad: 58.9775790
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Kis
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
2000 - 2000 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kalkspat Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Plagioklas Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Hornblendegneis Intrusiv
Opprinnelig bergart :Gabbro
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Porfyrisk gang Intrusiv
Opprinnelig bergart :Lamprofyr
Metamorf fase :Umetamorf

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :179 / 80 Pre-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ligger 2-300 m nord for Breivikstrand rett vest for hovedveien. Flere skjerp/synker og en gjenmurt stoll finnes over en lengde på ca. 50 m. Koordinatene til hovedforekomsten er angitt til det største skjerpet lengst i sør. Det består av en 3,5 m lang, 1-1,5 m bred og 2-3 m høy synk som er gjenfylt med store blokker. En grunn, i hovedsak gjengrodd grøft går nordover mot det nordre skjerpet som er 5 m langt, 2-3 m høyt og med et lite tverrslag i sørøst. Ytterligere 12 m lengre nord er den gjenmurte stollen. Det finnes ingen opplysninger om når det var drift ved denne forekomsten. I hovedskjerpet er det drevet langs en ca. 1 m bred, grovkornet kvarts+feltspat gang som er orientert tilnærmet parallelt foliasjonen (179°/80°) i hornblendegneis i øst. Inn mot gangen er gneisen omvandlet til en grovkornet kloritt-amfibol bergart med kvarts-karbonatlinser og pegmatittslirer. I vest, i heng, opptrer en svært finkornet, blågrå porfyrisk gang som er ca. 2 m bred som igjen overlagres av hornblende-biotittgneis. Pyritt opptrer vanligvis som årenett og aggregater i kvartsgangen (prøve .01), men små linser med massiv, middelskornet pyritt finnes også i denne (.02). Disseminert magnetitt finnes sammen med et blåblankt sulfid som aggregater i kvarts-karbonat årer i liggbergarten (.03). Den porfyrisk gangen er stedvis blottet langs den gjenfylte grøft nordover mot det nordre skjerpet.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
TE0265.01 Fastfjell
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: Løkken
Kommentar: Årenettverk og aggregater av pyritt i grovkornet kvarts+feltspat(rød) gang.
Antall registrerte elementanalyser = 1
TE0265.02 Fastfjell
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: Løkken
Kommentar: Middels-grovkornet pyritt i kvartsrik bergart.
Antall registrerte elementanalyser = 1
TE0265.03 Fastfjell
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: Løkken
Kommentar: Magnetitt+ ?mineral aggregater i kvarts-karbonat årer i amfibol-kloritt bergart.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Lønungen, nordre skjerp
(Objekt Id: 10717 26,01,00)

Lokalisering
Fylke: Vestfold og Telemark Kommune: Bamble (3813)
Kart 1:50000: Langesund (1712-1) Kart 1:250000: Arendal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 537669 m. Nord: 6537759 m.
Lengdegrad: 9.6552580 Breddegrad: 58.9777580
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Kis
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerpet er 5 m langt, 2-3 m høyt og har et lite tverrslag i sørøst. Båndet hornblendegneis med bånding 164°/80° er blottet i tverrslaget. I skjerpet kan denne bergarten bedre karakteriseres som amfibolitt med foliasjon 178°/80° lengst i nord, og den representerer trolig omdannet gabbro. Den fører flere parallelle, bleket /silifisert? soner med tynne kvartsårer. Svak disseminasjon av pyritt finnes i disse sonene (prøve .04). Den svært finkornete, blågrå porfyrisk gangen finnes i vestveggen i skjerpet. Ved å gå ca.12 m lengre nord i strøkretningen står en på toppen av den gjenmurte stollen som har retning 250°. Den er anlagt i massiv amfibolitt, metagabbro som er dels sterkt deformert i brattskrenten 10 m vest for det nordre skjerpet og stollinngangen.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
TE0265.04 Fastfjell
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: Løkken
Kommentar: Pyritt disseminasjon i finkornet silifisert gabbro.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 3813 - 026 Lønungen

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
TE0265.01 Fastfjell 189 53 57 23 43 3.6 57.0
TE0265.02 Fastfjell 119 92 75 38 65 5.3 38.0
TE0265.03 Fastfjell 32 7 5 8 38 .2 1.0
TE0265.04 Fastfjell 16 42 30 42 42 1.5 31.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
TE0265.01 1.0 2.0 98 1.1 3 16.00 4 2 15.40
TE0265.02 6.0 5.0 90 .7 4 21.00 7 2 27.70
TE0265.03 1.0 1.0 7 .5 5 4.00 2 2 .08
TE0265.04 1.0 1.0 92 .7 28 3.00 3 2 6.17
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
TE0265.01 7 23 423 12.97 2.00 8.00 11 8.0 2.00
TE0265.02 9 11 920 32.00 2.00 4.00 7 2.0 1.00
TE0265.03 3 18 3075 7.35 1.00 4.00 10 197.0 3.00
TE0265.04 52 19 1563 7.30 2.00 9.00 1 63.0 3.00
------------------
Prøvenr. B*
TE0265.01 2
TE0265.02 5
TE0265.03 2
TE0265.04 2


Faktaarket ble generert 21.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse