Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 3807 - 030 Ulvskollen
(Object Id: 5751)
(Last updated: 30.01.2009)
Belongs to the Province: Fossum Jernverk

Location
County: Vestfold og Telemark Municipality: Skien (3807)
Map 1:50000: Nordagutu (1713-4) Map 1:250000: Skien
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 529463 m. North: 6568293 m.
Longitude: 9.5166180 Latitude: 59.2525930
Show on map

Resource
Resource Type: Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) Resource Subtype: Iron
Element(s): Fe
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Mineralization
Era: Paleozoic Period: Permian
Genesis: Hydrothermal vein Form: Lens
Main texture: Vein network Min. distribution:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: 151 / 70 Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Proterozoic Period: Mesoproterozoic
Province: South Norwegian Basement Province
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Ore mineral Magnetite Major mineral (>10%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Wall rock Granite Intrusive
Original rock :Granite

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Wall rock Foliation Strike/Dip :300 / 70 Pre-mineralisation ;...Effect :None

Information(s) in free text format
Free text
Forekomsten befinner seg i østlia av Ulvskollen, like ved stien opp mot toppen der det er brattest. Det er her drevet en grøft 7 m lang, inntil 3 m dyp og 1 m bred. Det er skjerpet på en kvartsgang som er godt blottlagt i stien like nord for grøfta. Gangen er ca. 50 cm bred og består av drusekvarts i opptil 2-3 cm store krystaller, dels i åpne druser. Gangen inneholder svært spredte < 5 mm store aggregater av finkornet magnetitt, men er ellers fri for andre mineraler. Gangen forsvinner i overdekning på nordsiden av stien etter ca. 15 m og i ur under brattskrenten i sør. Nede lia er det en rekke tynne årer og aggregater av magnetitt i granitten som er blottlagt i stien. Det er også mange løse små klumper av magnetitt som nok er vitret ut.


The fact sheet was created on 18.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway