Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 3807 - 031 Glasergruvene
(Object Id: 5752)
(Last updated: 25.08.2010)
Belongs to the Province: Fossum Jernverk

Location
County: Vestfold og Telemark Municipality: Skien (3807)
Map 1:50000: Nordagutu (1713-4) Map 1:250000: Skien
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 530324 m. North: 6568284 m.
Longitude: 9.5317130 Latitude: 59.2524590
Show on map

Resource
Resource Type: Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) Resource Subtype: Iron
Element(s): Fe
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)
Historical: Yes , (Confirmed 30.jan.2009 by Terje Bjerkgård)

Resources and production
Activity: Mining Reserves:
Operating method: Open pit and underground mining Historical production:


Products
Element/product Crude ore grade or quality Reg. date
Fe-mag. 02.02.2009

Mineralization
Era: Paleozoic Period: Permian
Genesis: Hydrothermal vein Form: Lens
Main texture: Vein network Min. distribution: Massive (>50 % ore minerals)
Main grain size: Medium grained (1-3 mm) Main alteration: Epidotisation
Strike/Dip: 40 / 80 Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Proterozoic Period: Mesoproterozoic
Province: South Norwegian Basement Province
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Epidote Major mineral (>10%)
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Gangue mineral Pyroxene Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Hornblende Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Garnet Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Magnetite Major mineral (>10%)
Ore mineral Pyrite Subordinate mineral (1-10%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Wall rock Granite Intrusive
Original rock :Granite

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Wall rock Foliation Strike/Dip :315 / 72 Pre-mineralisation ;...Effect :None

Information(s) in free text format
Free text
Glasergruvene befinner seg ca. 300 m NNØ for Ulvsvann og en velbrukt tursti fra vannet går rett forbi stollåpningen. Det er her drevet gruveganger og dype dagstrosser over en lengde på 300 m i nordøstlig retning tvers over åsen som kalles Glaseren eller Glaseråsen. Dette var en av de største gruvene i Fossum Verk og var også den første gruva, da den ble startet opp i 1543. Gruva er gitt navn etter den tyske bergmesteren Hans Glaser som i 1538 fant jernmalm i området nord for Skien. Hans beskrivelse var: "…. særdeles god og rikholdig malm og beliggende ½ mil fra Skien. Gangen er ½ lagter bred, 150 lagter lang og kan forsyne 3 hammere." (1 lagte = ca. 2 meter). Glasergruva regnes som landets eldste jerngruve. Lengst i sør, under åsen er det en grunnstoll. Denne har en tydelig glatt, oval form som er typisk for fyrsetting. Den skal visstnok være fra 1830-årene. Stollen går i NØ retning (037 grader). 15 meter inne i stollen går det en sjakt opp til dagen som er 10-12 m høy. Videre inntil 40 m fra dagen går den i samme retning før den dreier ca. 30 grader mot nord og fortsetter ennå 14 m innover. Der er stollen fylt av stein som er rast ned ovenfra, antakelig fra dagstrossen som ligger over i dette området. Malmsonen er mektigst like før sjaktåpningen hvor den står i taket ca. 0.5 mektig. Den består av massiv magnetitt omgitt av epidot og kvarts. Mot sjaktåpningen blir sonen gradvis smalere og er kun 2-5 cm mektig like ved åpningen. Innenfor sjakta er malmsonen ca. 20 cm og tynner gradvis ut inntil 32 m fra åpningen der den forsvinner. Videre innover er det fremdeles kvarts-epidotslirer, men ikke magnetitt. Prøver foran stollåpningen viser at i tillegg til epidot og kvarts er det en del pyroksen (sannsynligvis hedenbergitt) og rødlig granat. Det er også spredte, mm-store pyrittkorn. Seine kvartsårer sees å kutte gjennom bånd av magnetitt. Oppe i lia 60-70 m mot NØ fra stollåpningen er det en 13 m lang og inntil 5 m bred dagstrosse. Dybden fra kanten er ca. 15 m. Den er imidlertid tilgjengelig via en åpning mot lia i sør. Ca. 10 m inn fra åpningen er det en dels gjenrast synk. Det er for farlig å gå inn til synken (rasfare og glatte, mosekledte steiner). Malmgangen er ikke synlig fra strossen, men synes å falle steilt (ca. 80 grader) mot NV. Oppe på åsen, 5 m nord for nordenden av strossa i lia er det en 70 m lang skjæring som går mot NØ. Den er utilgjengelig og minst 15 m dyp. Bredden er 2-4 m øverst og antakelig mindre enn 2 m i bunnen. Det er en grunn grøft fra NØ-enden som er 7 m lang. Ca. 20 m videre mot NØ er en dyp, utilgjengelig synk med omriss øverst ca. 5 x 2 m. Mineralisering på tipphaugene på toppen av åsen består av semimassiv magnetitt sammen med epidot. Dette er omgitt av kvarts, rød- til gulrød granat og mørkegrønn amfibol, dels i nekformede aggregater. Like NØ for synken er det en ny dyp dagskjæring/strosse. Denne har en lengde på 75 m og går i NØ retning. Dybden er minst 20 m,mens bredden er typisk ca. 1.5 m. Den er dels vannfylt mot nordenden, hvor den går under jord. I fortsettelsen er det en 20 m lang grøft videre mot NØ. Det går an å klatre ned i strossa i sørenden. der er det en sone med uregelmessig pyritt og magnetittimpregnert amfibol-klorittbergart i lag. Mineraliseringen her synes å være relatert til en gjennomskjærende dolerittgang. Hovedgangen kan sees i veggen og taket ved nordenden av strossa og består av tynne årer med større aggregater av magnetitt. Årene har til sammen en mektighet på ca. 30 cm. 10 meter mot øst for nordenden av strossa er det en vannfylt synk/strosse med omriss 5x2 m. Denne er gjengrodd langs kantene og det er ingenting å se. Antakelig er det drevet på en mindre parallell gang her.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Vogt, J.H.L. , 1910
Norges jernmalmforekomster
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.51;225 pages
Abstract:
Magmatische Ausscheidungen (I-VI).

Vogt, J.H.L. , 1908
De gamle norske jernverk
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.46;83 pages
Abstract:
Diese Abhandlung bespricht die früheren norwegischen, mit Holzkohle betrieben Eisenwerke.

Larsen, Alf Olav , 1993
Gruver og skjerp i Skien
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 7706;72 pages

Larsen, Alf Olav , 1993
Fossum jernverk
;TIDSSKRIFTARTIKKEL;Stein; No.20 (2);112-116 pages

Kaspersen, Perry O. , 1976
En malmgeologisk undersøkelse av flusspatmineraliseringen i Gjerpen nord for Skien.
;NTH Bergavd.;AVHANDLING

References not to be found in NGU's Reference Archive.:
Langberg, M.S., Manuskript: Jernverkene, s. 14-33.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
TE0366.01 Dump
Sampler: T. Bjerkgård/...Stored: Løkken/...Size(kg): 1
Comment: Semimassiv magnetitt med epidot i kvarts. Noe pyroksen og granat.
No. of registrated element analyses = 1
TE0366.02 Dump
Sampler: T. Bjerkgård/...Stored: Løkken/...Size(kg): 1
Comment: Semimassiv magnetitt i kvarts med epidot.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Dagstrosse S
(Object Id: 19072 31,01,00)

Location
County: Vestfold og Telemark Municipality: Skien (3807)
Map 1:50000: Nordagutu (1713-4) Map 1:250000: Skien
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 530359 m. North: 6568343 m.
Longitude: 9.5323520 Latitude: 59.2529780
Show on map

Resource
Resource Type: Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) Resource Subtype: Iron
Element(s): Fe


Name of Locality: Dagstrosse N
(Object Id: 19073 31,02,00)

Location
County: Vestfold og Telemark Municipality: Skien (3807)
Map 1:50000: Nordagutu (1713-4) Map 1:250000: Skien
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 530360 m. North: 6568355 m.
Longitude: 9.5323540 Latitude: 59.2530940
Show on map

Resource
Resource Type: Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) Resource Subtype: Iron
Element(s): Fe


Name of Locality: Dagstrosse S
(Object Id: 19074 31,03,00)

Location
County: Vestfold og Telemark Municipality: Skien (3807)
Map 1:50000: Nordagutu (1713-4) Map 1:250000: Skien
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 530360 m. North: 6568361 m.
Longitude: 9.5323580 Latitude: 59.2531430
Show on map

Resource
Resource Type: Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) Resource Subtype: Iron
Element(s): Fe


Name of Locality: Dagstrosse N
(Object Id: 19075 31,04,00)

Location
County: Vestfold og Telemark Municipality: Skien (3807)
Map 1:50000: Nordagutu (1713-4) Map 1:250000: Skien
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 530410 m. North: 6568408 m.
Longitude: 9.5332380 Latitude: 59.2535580
Show on map

Resource
Resource Type: Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) Resource Subtype: Iron
Element(s): Fe


Name of Locality: Synk
(Object Id: 19076 31,05,00)

Location
County: Vestfold og Telemark Municipality: Skien (3807)
Map 1:50000: Nordagutu (1713-4) Map 1:250000: Skien
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 530430 m. North: 6568428 m.
Longitude: 9.5335920 Latitude: 59.2537360
Show on map

Resource
Resource Type: Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) Resource Subtype: Iron
Element(s): Fe


Name of Locality: Strosse og stoll S
(Object Id: 19077 31,06,00)

Location
County: Vestfold og Telemark Municipality: Skien (3807)
Map 1:50000: Nordagutu (1713-4) Map 1:250000: Skien
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 530434 m. North: 6568429 m.
Longitude: 9.5336790 Latitude: 59.2537530
Show on map

Resource
Resource Type: Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) Resource Subtype: Iron
Element(s): Fe


Name of Locality: Skjæring og stoll N
(Object Id: 19078 31,07,00)

Location
County: Vestfold og Telemark Municipality: Skien (3807)
Map 1:50000: Nordagutu (1713-4) Map 1:250000: Skien
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 530480 m. North: 6568489 m.
Longitude: 9.5344770 Latitude: 59.2542890
Show on map

Resource
Resource Type: Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) Resource Subtype: Iron
Element(s): Fe


Name of Locality: Dagstrosse
(Object Id: 19079 31,08,00)

Location
County: Vestfold og Telemark Municipality: Skien (3807)
Map 1:50000: Nordagutu (1713-4) Map 1:250000: Skien
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 530484 m. North: 6568480 m.
Longitude: 9.5345630 Latitude: 59.2541990
Show on map

Resource
Resource Type: Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) Resource Subtype: Iron
Element(s): Fe


Name of Locality: Synk
(Object Id: 19512 31,09,00)

Location
County: Vestfold og Telemark Municipality: Skien (3807)
Map 1:50000: Nordagutu (1713-4) Map 1:250000: Skien
County: (No coordinates)

Resource
Resource Type: Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) Resource Subtype: Iron
Element(s): FeAnalyse Results
from
Deposit Area 3807 - 031 Glasergruvene

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
TE0366.01 Dump 32 87 4 12 7 -.1 3.0
TE0366.02 Dump 8 86 6 18 6 -.1 3.0
------------------
Sample No. As* Ba* Mo* Sb* Bi* S% V* Mn* Fe%
TE0366.01 4 30 1.00 1 15 .07 4 2864 48.56
TE0366.02 5 20 1.00 1 32 .01 6 8324 65.80
------------------
Sample No. Ce* Na* Mg* Al* Si* P* K * Ca* Ti*
TE0366.01 21.00 2833 4166 45656 99999 98 18445 33373 1176
TE0366.02 39.00 1774 6712 14008 99999 132 860 99999 459


The fact sheet was created on 18.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway