English version
MALMDATABASEN
Registrering 3820 - 014 Sundsbarm
(Objekt Id: 5759)
(Sist oppdatert: 28.03.2020)

Lokalisering
Fylke: Vestfold og Telemark Kommune: Seljord (3820)
Kart 1:50000: Åmotsdal (1514-2) Kart 1:250000: Skien
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 469284 m. Nord: 6599517 m.
Lengdegrad: 8.4569640 Breddegrad: 59.5328940
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Kis Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
2006 - 2006 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode:
Genese: Hydrotermal gang Form: Linse
Hovedtekstur: Sprekkefylling Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 30 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Provins: Sørnorske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Telemarkovergruppen
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Vindeggen Group Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Karbonat Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Feltspat Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Feltspatførende kvartsitt Sedimentær
Opprinnelig bergart :Kvartssandstein
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Metadoleritt Intrusiv
Opprinnelig bergart :doleritt
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :72 / 65 Pre-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Selv om det var svært lav vannstand i det regulerte Sundsbarmvatnet ved befaring ble forekomsten ikke påvist. En svakt sulfidmineralisert sone ble prøvetatt, og det er rimelig å anta at denne opptrer nær forekomsten. I en hvitvitrende, svært finkornet kvarts-feltspatrik bergart finnes en kvarts-.karbonatgang med orientering 128º/50º. Svak til moderat kobberkis+pyritt disseminasjon finnes i og rundt denne. Vertsbergarten er dels breksjert og kuttes av dolerittganger. Breksjen opptrer som en linse som er opptil 1 m bred. I tillegg er kvartsfylte tensjonsprekker vanlig.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Dons, Johannes A. , 1963
De prekambriske bergarter i Telemark, I. Gruber og skjerp innen gradeteigkart E36V Kviteseid.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.216;1-80 sider
Abstrakt:
Approximately 115 mines and claims have been examined in the years 1941-1961 during regional geological mapping of the Kviteseid quadrangle. The map area covers a part of the "Thelemark-Sætersdal ore province" established by prof. J.H.L. Vogt in 1886. The oldest mine in the area, opened in the year 1524, was worked for silver bearing chalcopyrite and bornite. Other mines have been worked for gold, native copper and silver, molybdenite, galena, arsenopyrite, bismuthinite. All the mines have long since been abandoned and most of the surface workings are overgrown and difficult to find. The 15 native copper and silver deposits (which also contain vanadium minerals) form a separate group. They are all situated along the contact between a sandstone and an overlying basalt, the ore being confined to the sandstone. Most of the other deposits are of Quartz vein type. In quartzites which cover the greatest part of the map area, most of the quartz veins are barren. The great abundance of ore minerals in quartz veins in basic lavas and basic sills may be due to favourable pH conditions in these rocks. The galena deposits are found within a limited area close to a penetrating granite. The ore mineral paragenese in some of the deposits may have been formed under hypothermal to mesothermal conditions whereas other possibly originated at lower temperatures.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
TE0373.01 Fastfjell
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: L¿kken/...Vekt(kg): 1
Kommentar: Kobberkis+pyritt disseminasjon i finkornet kvarts+feltspat bergart
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse