Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 3822 - 008 Veneli
(Object Id: 5769)
(Last updated: 08.03.2021)

Location
County: Vestfold og Telemark Municipality: Nissedal (3822)
Map 1:50000: Nissedal (1613-3) Map 1:250000: Skien
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 472338 m. North: 6559480 m.
Longitude: 8.5160820 Latitude: 59.1735730
Show on map

Resource
Resource Type: Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) Resource Subtype: Iron
Element(s): Fe
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Test mining Reserves:
Operating method: Underground mining Historical production:


Operations
From - To Activity Comments
1908 - 1914 Test mining Company/Institution :Halvor Reine
1911 - 1911 Inspection Company/Institution :Per Mortensen

Mineralization
Era: Proterozoic Period: Mesoproterozoic
Genesis: Unknown Form:
Main texture: Banded Min. distribution: Massive (>50 % ore minerals)
Main grain size: Fine grained (< 1 mm) Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Proterozoic Period: Mesoproterozoic
Province: East Norwegian Basement Province
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Feldspar Major mineral (>10%)
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Gangue mineral Hornblende Major mineral (>10%)
Gangue mineral Epidote Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Biotite Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Chlorite Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Calcite Accessory mineral (<1%)
Gangue mineral Apatite Accessory mineral (<1%)
Ore mineral Magnetite Major mineral (>10%)
Ore mineral Ilmenite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Pyrrhotite Accessory mineral (<1%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Host rock Quartz-feldspar gneiss Extrusive
Metamorphic facies :Amphibolite
Host rock Amphibolite Intrusive
Original rock :Gabbro
Metamorphic facies :Amphibolite

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Host rock Foliation Strike/Dip :225 / 50 Post-mineralisation ;...Effect :Controls

Information(s) in free text format
Description
Forekomsten befinner seg oppe i den bratte lia øst for Nisser ved Fjonesundet. Det er enkel adkomst via en gammel traktorvei opp fra vannet ved gården Skeidmo. Det er en stoll i SØ retning (125 grader) som er vannfylt innenfor en 10 m åpen skjæring. Tippen utenfor stollen og skjæringen anslås til ca. 350 kbm. Det er lite informasjon om drift i Veneli. Det er beskrevet en forekomst i området i Vogt (1895) og det var tydeligvis aktivitet i området i 1911 utført av Halvor Reini, i følge kort rapport av Per Mortensen (BA 3437). Mortensen beskriver en båndet hornblendebergart med bånd av magnetitt og en del impregnasjon over en samlet mektighet av 2-3 meter. Malmsonen er fulgt over en lengde på noe over 100 m og er totalt opptil 20 m bred. Mortensen anbefaler videre undersøkelser inntil jernbanen til Tveitsund er ferdig, da det kan bli snakk om større dagbruddsdrift. Malmsonen har en mektighet på 2-3 m og består av flere lag/striper med dels massiv magnetitt, typisk 10-50 cm tykke. Disse opptrer parallell foliasjonen/skifrigheten i omgivende båndet til sliret amfibolitt, som dels er gabbroisk i partier. Det er også enkelte striper med kvarts-plagioklasdominert gneiss/skifer. Retningen på foliasjonen er ca. 225 grader/50 grader. I tilknytning til malmsonen er det også enkelte linser rik i grovkornet hornblende og som inneholder litt pyrrhotitt.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Veneli - gruveinngangen"
Photo no. 2 showing Veneli - stollen"
Photo no. 3 showing Veneli - malmblokk"

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Mitchell, Roger H. , 1967
The precambrian rocks of the Telemark area in south central Norway.
;Norsk geologisk forening;TIDSSKRIFTARTIKKEL;Norsk geologisk tidsskrift; No.47 (4);295-332 pages
Abstract:
The Precambrian metamorphic rocks of the Nissedal supracrustal series, a thick sequence of basic and acidic lavas with associated agglomerates, has been intruded by gabbroic rocks and then been metamorphosed to amphibolite and epidote amphibolite grade by two periods of regional metamorphism. During the metamorphism, basic lavas were converted into amphibolites and the acidic lavas into leptites. The gabbro and its associated pegmatitic phase were metamorphosed to hyperite and ødegårdite respectively. Extensive granitisation accompanied the second metamorphic event causing large amounts of the supracrustal rock to become converted into granite-gneiss. Lesser amounts of banded gneiss, hornblende gneiss and migmatic were also formed from the supracrustal rocks at this time. The occurrence of lamprophyre dykes of Permian(?) age is noted and the Søftestad iron ore deposit is briefly described.

Mortensen, P. , 1911
Venelid jerngrube.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 3437;1 pages
Abstract:
Befaring av en magnetittmineralisert amfibolitt. Malmsonen er 20 m mektig med lag av ren magnetitt impregnasjoner.

Vogt, Johan H.L. , 1895
Nissedalens jernmalmforekomst (i Thelemarken)
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.17;1-62 pages
Abstract:
Forkortet: Diese Abhandlung bespricht ein besonders durch seinen ausserordentlich hohen Apatitrechtum ausgezeichnetes Eisenerzlager in Nissedal in Telemark, im südlichen Norwegen. Die Apatitbeimischung steigt gelegentlich bis auf 20 Gewichtprocent Apatit (=3.5% Phosphor), und das Erz kann im Grossen mit 58-60% Eisen und 1-3, im Durchschnitt 1.75-2% Phosphor, geliefert werden (s. Analysen S.17-22).

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
TB-BITE-12 Dump
Sampler: T. Bjerkgård
Comment: Massive magnetitt-bånd i kvarts-plagioklasgneiss med svak magnetitt-impregnasjon.
No. of registrated element analyses = 1
TB-BITE-13 Dump
Sampler: T. Bjerkgård
Comment: Massive magnetitt-bånd i amfibolitt med opptil cm-store plagioklaskorn/krystaller.
No. of registrated element analyses = 1
TB-BITE-14 Dump
Sampler: T. Bjerkgård
Comment: Relativt grovkornet amfibolitt med linser og slirer med massiv magnetitt.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Skjerp 1
(Object Id: 37622 8,01,00)

Location
County: Vestfold og Telemark Municipality: Nissedal (3822)
Map 1:50000: Nissedal (1613-3) Map 1:250000: Skien
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 472386 m. North: 6559464 m.
Longitude: 8.5169240 Latitude: 59.1734410
Show on map

Resource
Resource Type: Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) Resource Subtype: Iron
Element(s): Fe
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Hornblende Major mineral (>10%)
Gangue mineral Plagioclase Major mineral (>10%)
Gangue mineral Biotite Major mineral (>10%)
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Ore mineral Magnetite Major mineral (>10%)
Ore mineral Ilmenite Subordinate mineral (1-10%)

Information(s) in free text format
Free text
Utsprengt grøft opp langs lia, ca. 15 m lang i øst-vest retning. Tynne lag, opptil 4 cm, med grovkornet magnetitt i gabbroisk/amfibolittisk bergart. Også mer finkornet magnetitt i enkelte lag. Mektigheten på sonen her er umulig å anslå, men sannsynligvis bare noen dm.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Veneli skjerp - mineralisering"

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
JS-TE1901 Dump
Sampler: J.S. Sandstad
Comment: Pyrrhotite/chalcopyrite streaks in medium-grained metagabbro, minor ilmenite
No. of registrated element analyses = 1
TB-BITE 19-11 Dump
Sampler: T. Bjerkgård
Comment: 5cm layer of massive, finegrained magnetite in amphibolite
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 3822 - 008 Veneli

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
JS-TE1901 Dump 699 69 2 272 281 -.1 1.0
TB-BITE-12 Dump 2 122 1 50 22 -.1 -1.0
TB-BITE-13 Dump 6 117 -1 48 23 -.1 1.0
TB-BITE-14 Dump 1 117 2 55 25 -.1 -1.0
------------------
Sample No. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi*
JS-TE1901 -5.0 2.0 2 -.1 80 4.00 2 -1 -1
TB-BITE-12 -5.0 2.0 -1 -.1 70 2.00 3 -1 -1
TB-BITE-13 -5.0 1.0 -1 -.1 90 1.00 3 -1 -1
TB-BITE-14 -5.0 2.0 2 -.1 50 1.00 9 -1 -1
------------------
Sample No. Se* Ga* Ge* In* S% V* Cr* Mn* Fe%
JS-TE1901 4.00 32.00 -1.00 -1.00 4.40 278 5 1020 34.10
TB-BITE-12 1.00 49.00 1.00 -1.00 -.01 456 32 914 50.00
TB-BITE-13 -1.00 49.00 1.00 -1.00 .01 513 12 1040 49.10
TB-BITE-14 -1.00 33.00 1.00 -1.00 -.01 227 10 1600 20.70
------------------
Sample No. Th* U* W* Rb* Sr* Y* Zr* Nb* Ta*
JS-TE1901 3.00 2.00 -1 14.0 148.0 50.0 74 6.00 -1.00
TB-BITE-12 -1.00 -1.00 -1 14.0 117.0 3.0 19 1.00 -1.00
TB-BITE-13 -1.00 -1.00 -1 26.0 80.0 15.0 38 4.00 -1.00
TB-BITE-14 -1.00 1.00 -1 6.0 79.0 169.0 251 5.00 -1.00
------------------
Sample No. Cs* La* Ce* Li* Be* P* Sc* Ti* Te*
JS-TE1901 1.00 50.00 108.00 9 -1 9020 14.00 17850 -1.00
TB-BITE-12 1.00 1.00 2.00 4 -1 20 3.00 13650 -1.00
TB-BITE-13 2.00 3.00 8.00 7 -1 610 7.00 15100 -1.00
TB-BITE-14 -1.00 15.00 44.00 13 5 3620 59.00 5980 -1.00
------------------
Sample No. Hf* Re* Tl*
JS-TE1901 2.00 -1 -1
TB-BITE-12 -1.00 -1 -1
TB-BITE-13 -1.00 -1 -1
TB-BITE-14 7.00 -1 -1


The fact sheet was created on 21.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway