English version
MALMDATABASEN
Registrering 3005 - 002 Skjeldrum
(Objekt Id: 5825)
(Sist oppdatert: 20.11.2020)

Lokalisering
Fylke: Viken Kommune: Drammen (3005)
Kart 1:50000: Drammen (1814-3) Kart 1:250000: Oslo
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 567268 m. Nord: 6619791 m.
Lengdegrad: 10.1956270 Breddegrad: 59.7106340
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe Zn
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)


Mineralisering
Genese: Skarnmalm Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
En mindre forsøksdrift på gården Skjeldrums grunn er åpnet på derverende sinkanvisninger (Det statistiske centralbureau, 1907).

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Dietrichson, B. , 1918
Pro Memoria. Dunkedalen og Skjeldrum zink-bly malmforekomst.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 4216;1 sider
Abstrakt:
Meget kort beskrivelse av kontaktforekomst med blygalns og sinkblende. De utørte arbeider blir beskrevet, og forfatter konkluderer med at feltet neppe har stor verdi.

Færden, Johannes; Holmsen, T. , 1967
Skjeldrum sink-blyforekomst, Drammen, Buskerud.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 4412;2 sider
Abstrakt:
Rapporten beskriver en bly-sink kontaktforekomst i silurske sedimenter nær Drammensgranitten. Mineraliseringen er av to typer. Sinkblende, blyglans og hematitt finnes i hornfelsinneslutninger i kalk. Jernmalm-mineralisering (magnetitt og hematitt) finnes i sprekker i hornfels. I samme område nevnes en svakhetssone som er mineralisert med flere forskjellige mineraler.

Hielm, H. A. , 1911
Dunkedalen and Skjldrums zinc-mines.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 283;3 sider
Abstrakt:
Forf. beskriver bly-sink gruve (Dunkedalen) i kontaktmetamorf kalkstein nær Drammensgranitt og antar at det er forbindelse mellom denne og Skjeldrum som ligger ca. 1 km fra Dunkedal. Det nevnes også at malmen har litt sølv.

Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Norges bergværksdrift 1904 og 1905. Norges officielle statistik. v. 33. Det statistiske centralbureau. Kristiania. 1907. https://www.ssb.no/a/histstat/nos/nos_v_033.pdf


Faktaarket ble generert 06.12.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse