English version
MALMDATABASEN
Registrering 3005 - 004 Dunkedalen
(Objekt Id: 5827)
(Sist oppdatert: 20.11.2020)

Lokalisering
Fylke: Viken Kommune: Drammen (3005)
Kart 1:50000: Drammen (1814-3) Kart 1:250000: Oslo
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 566668 m. Nord: 6620591 m.
Lengdegrad: 10.1852200 Breddegrad: 59.7179130
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Bly
Element(er): Pb Zn
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)


Mineralisering
Genese: Skarnmalm Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ligger i kontaktmetamorfe silurske sedimenter nær Drammensgranitten. Hornfels er den dominerende bergart, og mineralisering (sinkblende, blyglans og litt jernglans) finnes i tynne lag av urein kalk og hornfels i 2 - 10 m tykke kalkbenker. Forekomsten anses å være verdiløs (Færden & Holmsen, 1967).

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Færden, Johannes; Holmsen, T. , 1967
Dunkedalen sink-blyforekomst, Drammen.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 4413;1 sider
Abstrakt:
Forekomsten ligger i kontaktmetamorfe silurske sedimenter nær Drammensgranitten. Hornfels er den dominerende bergart, og mineralisering (sinkblende, blyglans og litt jernglans) finnes i tynne lag av urein kalk og hornfels i 2 - 10 m tykke kalkbenker. Forekomsten anses å være verdiløs.

Dietrichson, B. , 1918
Pro Memoria. Dunkedalen og Skjeldrum zink-bly malmforekomst.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 4216;1 sider
Abstrakt:
Meget kort beskrivelse av kontaktforekomst med blygalns og sinkblende. De utørte arbeider blir beskrevet, og forfatter konkluderer med at feltet neppe har stor verdi.

Hielm, H. A. , 1911
Dunkedalen and Skjldrums zinc-mines.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 283;3 sider
Abstrakt:
Forf. beskriver bly-sink gruve (Dunkedalen) i kontaktmetamorf kalkstein nær Drammensgranitt og antar at det er forbindelse mellom denne og Skjeldrum som ligger ca. 1 km fra Dunkedal. Det nevnes også at malmen har litt sølv.


Faktaarket ble generert 06.12.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse