English version
MALMDATABASEN
Registrering 3005 - 010 ORMETJERN
(Objekt Id: 5842)
(Sist oppdatert: 19.11.2020)

Lokalisering
Fylke: Viken Kommune: Drammen (3005)
Kart 1:50000: Drammen (1814-3) Kart 1:250000: Oslo
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 561618 m. Nord: 6620891 m.
Lengdegrad: 10.0955490 Breddegrad: 59.7213850
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Meinich, L. , 1905
Jernforekomster ved Drammen.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1495;4 sider
Abstrakt:
Første del av rapporten gir en beskrivelse av en 1-dags magnetometrisk undersøkelse jernmalmforekomstene ved Dalemyr jerngruver i Nedre Eiker. Videre er det gitt en beskrivelse av de samme forekomstene etter at gruvene var lenset. Malmmineraliseringen er magnetitt delvis med noe svovelkis og mektigheten varier 1-2 m. Rapporten avslutter med en analyse av malm fra de enkelte gruvene.


Faktaarket ble generert 06.12.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse