English version
MALMDATABASEN
Registrering 3005 - 013 ÅSERUD
(Objekt Id: 5848)
(Sist oppdatert: 19.11.2020)

Lokalisering
Fylke: Viken Kommune: Drammen (3005)
Kart 1:50000: Drammen (1814-3) Kart 1:250000: Oslo
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 562668 m. Nord: 6617491 m.
Lengdegrad: 10.1132000 Breddegrad: 59.6907030
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Bugge, Arne
Jerngrubene i traktene Konnerud - Eikeren.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2019;4 sider
Abstrakt:
Rapporten er sammenstilt på bakgrunn av tidligere undersøkelser og behandler følgende forekomster: - Austad gruber hvor mineraliseringen er jernglans - Åserud gruver hvor mineraliseringen er jernglans - Nikkerud gruver hvor mineraliseringen er magnetitt - Narverud gruver hvor mineraliseringen er magnetitt og jernglans. Forekomstene blir beskrevet som små og fattige og det er meget tvilsomt om de kan drives for produksjon av malm.


Faktaarket ble generert 06.12.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse