English version
MALMDATABASEN
Registrering 3047 - 001 Glomsrudkollen
(Objekt Id: 5867)
(Sist oppdatert: 25.08.2021)

Lokalisering
Fylke: Viken Kommune: Modum (3047)
Kart 1:50000: Lier (1814-4) Kart 1:250000: Skien
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 555163 m. Nord: 6639268 m.
Lengdegrad: 9.9856530 Breddegrad: 59.8872770
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver: 20 tusen tonn
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon: 12 tusen tonn


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Zn 12 % 31.10.2019

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1870 - 1870 Prøvedrift
1899 - 1899 Prøvedrift Selskap/Institusjon:Les Mines de Glomsrudkollen
Belgisk selskap
1907 - 1908 Prøvedrift Selskap/Institusjon:Stasjonsmester Hansen
1909 - 1920 Regulær drift Selskap/Institusjon:Grevene von Donnersmark-Beuthen
1909-1912 Oppfaringsarbeid og prøvedrift
1975 - 1975 Geologi Selskap/Institusjon:F.D. Pedersen, Aarhus Universitet
1976 - 1976 Geofysikk Selskap/Institusjon:NGU
1976 - 1977 Geologi Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Perm
Genese: Skarnmalm Form: Linse
Hovedtekstur: Massiv Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling: Kalksilikatomvandling
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Osloregionen
Geotek.enhet: Vestfold-Ringerikegraben
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex: Finnemarkabatolitten
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Pyroksen Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Granat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Flusspat Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Sinkblende Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Svovelkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Vismut Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Blyglans Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Siegenitt Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Milleritt Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Pentlanditt Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Kalkstein Sedimentær
Metamorf fase :Kontakt
Sidebergart Kvartsporfyr Intrusiv
Opprinnelig bergart :Kvartssyenitt

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Bjørnstad, Ingolf , 1924
Rapport over Glomsrudkollen sinkgrube.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 4155;4 sider
Abstrakt:
Rapporten har følgende inndeling: Beliggenhet. Geologi og mineralogi. Forekomstens verdi. Oppredning. Produksjon, Markedspris. Omkostninger. Konklusjon. Bjørnstad konkluderer: "Min opfatning er at kan den nødvendige kapital skaffes, saa er projektet vel værd at gaa igang med."

Mathiesen, C. O.; Olerud, Svein; Eidsvig, P. , 1976
Geologiske og geofysiske undersøkelser, Glomsrudkollen, Modum, Buskerud
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1430/17A

Ihlen, Peter M. , 1978
Geologisk kartlegging av Glomsrudkollen gruve.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1575/17B;8 sider
Abstrakt:
Den kontakt-metasomatiske sinkblendemalm i Glomsrudkollen gruve forekommer i en grønn amfibol og amfibol-granat skarn på grensen mellom en tidlig dannet granat-pyroksen skarn og marmor. Skarn og malmdannelsen har vært kontrollert av et sett med strøk- og tverrforkasninger. I gruvefeltet opptrer tre kalksteinssoner med mektigheter mellom 5 og 30 m. Hovedmalmen er knyttet til den østlige kalksteinssone som stryker langs Glitrevann kalderaens ringgang. Den totale malmtonnasje, før bryting på 1900 tallet, er estimert til 20 000 t. Malmkropper av lingnende størrelse vil sannsynligvis også kunne bli oppdaget andre steder i feltet ved videre undersøkelser. Man slike malmtonnasjer er neppe et interessant prospekteringsobjekt.

Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Pedersen, F.D. 1975: En geologisk undersøkelse af den kontakt-metasomatiske zink-mineralisering i Glomsrud mine, Buskerud fylke, Norge. Oppgave ved Geologisk Institutt, Aarhus Universitet, Danmark, 73 s.

Navn på lokalitet: Øvre stoll
(Objekt Id: 38191 1,01,00)

Lokalisering
Fylke: Viken Kommune: Modum (3047)
Kart 1:50000: Lier (1814-4) Kart 1:250000: Skien
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 555075 m. Nord: 6639151 m.
Lengdegrad: 9.9840500 Breddegrad: 59.8862380
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Navn på lokalitet: Grunnstollen
(Objekt Id: 38193 1,02,00)

Lokalisering
Fylke: Viken Kommune: Modum (3047)
Kart 1:50000: Lier (1814-4) Kart 1:250000: Skien
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 554837 m. Nord: 6638723 m.
Lengdegrad: 9.9796850 Breddegrad: 59.8824270
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse