Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 3047 - 008 Sæterberg
(Object Id: 5882)
(Last updated: 17.02.2005)

Location
County: Viken Municipality: Modum (3047)
Map 1:50000: Hokksund (1714-1) Map 1:250000: Skien
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 548919 m. North: 6640770 m.
Longitude: 9.8744730 Latitude: 59.9015490
Show on map

Resource
Resource Type: Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) Resource Subtype: Iron
Element(s): Fe
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Operations
From - To Activity Comments
Pitting
2000 - 2000 Sampling Company/Institution :NGU mineralressurser

Mineralization
Era: Proterozoic Period: Mesoproterozoic
Genesis: Unknown Form:
Main texture: Banded Min. distribution: Disseminated (<20 % ore minerals)
Main grain size: Fine grained (< 1 mm) Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Proterozoic Period: Mesoproterozoic
Province: South Norwegian Basement Province
Geotec.unit: Kongsberg Complex
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Gangue mineral Biotite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Hematite Major mineral (>10%)
Ore mineral Magnetite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Pyrite Accessory mineral (<1%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Wall rock Granitic gneiss
Metamorphic facies :Amphibolite

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Wall rock Foliation Strike/Dip :167 / 60 Post-mineralisation ;...Effect :Modifies

Information(s) in free text format
Free text
Dette er et totalt gjengrodd skjerp ved foten av Setersbergåsen. Størrelsen er vanskelig å anslå på grunn av overdekning, men det later til at det er tatt ut en hylle i nederste skrent. Mineralisering som finnes i de sparsomme blokkene som ikke er tildekket består av mm-båndet hematitt med noe magnetitt i kvartsittisk skifer. Den inneholder ellers noe biotitt og spredte pyrittaggregater. Sidebergart er en granittisk gneiss med enkelte amfibolittbånd.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
BU0076.01 Dump
Sampler: T. Bjerkgård/I. Henderson/...Stored: Løkken/...Size(kg): 3
Comment: Finegrained impregnation of hematite with subordinate magnetite in quartzite schist. Scattered pyrite grains
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 3047 - 008 Sæterberg

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
BU0076.01 Dump 31 39 2 23 19 .2 1.0
------------------
Sample No. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
BU0076.01 4.0 1.0 2 .1 89 1.00 2 2 -.01
------------------
Sample No. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
BU0076.01 190 15 564 5.69 1.00 4.00 1 10.0 4.00
------------------
Sample No. B*
BU0076.01 4


The fact sheet was created on 18.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway