English version
MALMDATABASEN
Registrering 3047 - 009 Kopland
(Objekt Id: 5883)
(Sist oppdatert: 17.02.2005)

Lokalisering
Fylke: Viken Kommune: Modum (3047)
Kart 1:50000: Hokksund (1714-1) Kart 1:250000: Skien
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 549229 m. Nord: 6642690 m.
Lengdegrad: 9.8804700 Breddegrad: 59.9187510
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
Røsking
2000 - 2000 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU mineralressurser

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Genese: Sedimentær avsetning Form:
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Provins: Sørnorske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Kongsbergkomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Muskovitt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Feltspat Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Hematitt Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Sidebergart Kvarts-feltspat gneiss
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Amfibolittisk gneiss
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Sidebergart Foliasjon Strøk/Fall :345 / 90 Post-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer
Sidebergart Minerallineasjon Retn./Stupn. :158 / 8 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerpet ligger like i veikanten i en skarp sving på veien fra Haugfoss og Blaafarveverket mot Vestre Spone og bare 5-600 meter nord for Haugfoss. Det består av en liten skjæring mot nord inn fra veikanten, 6 m lang, 2 m bred og 3 m høy nordligst. Den siste meteren er under tak. Det er absolutt mulig at veiutvidelser har tatt deler av skjerpet og at tipphaugen har havnet som veifyll. Det er ingen mineralisering å se i skjæringen. I fortsettelsen mot nord over skjæringen, er det en mm-skala båndet feltspat- og muskovittholdig kvartsittskifer med spredt til svak impregnasjon av hematitt i form av 1 mm korn/streker parallell skifrigheten/foliasjonen i bergarten. Den mineraliserte sonen har en mektighet på ca. 3 m. Sidebergart består av tett vekslende kvarts-feltspat- og amfibolittisk gneiss som er gjennomsatt av hyppige, grovkornede pegmatittganger.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Forsell, J. , 1909
Report of iron ore indications in southern Modum and Sigdal parishes in Norway.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 189;4 sider
Abstrakt:
En optimistisk rapport for forekomstene av magnetitt og hematitt. Snakker om årer av malm og det presenteres en analyse av malm. Kart viser plotting av nordlig og sørlig malmfelt.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
BU0077.01 Fastfjell
Prøvetaker: T. Bjerkgård/I. Henderson/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 3
Kommentar: Muscovite-bearing quartzite schist, with scattered to weak impregnation of hematite in mm-sized grains. Sample from above the adit.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse