English version
MALMDATABASEN
Registrering 3047 - 023 Såstad gruver
(Objekt Id: 5904)
(Sist oppdatert: 11.03.2019)
Tilhører provinsen: Modum Vest

Lokalisering
Fylke: Viken Kommune: Modum (3047)
Kart 1:50000: Hokksund (1714-1) Kart 1:250000: Skien
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 548231 m. Nord: 6650268 m.
Lengdegrad: 9.8643790 Breddegrad: 59.9869100
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Kobolt
Element(er): Co As
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dag- og underjordsdrift Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Såstad gruver ligger ca. 1 km nord for Skuterud Nordgruver (BU 0097) og kan lettest nås ved å gå den gamle gruveveien fra Skuterudgruvene. Gruvene består hovedsaklig av to langstrakte skjæringer/strosser i nord-sør retning, samt en stoll inn fra øst. Den nordligste skjæringen har en lengde på 110 m og når en dybde på minst 10 meter ned til vannspeilet. Den sørligste slkjæringen er ca. 90 m lang. Her er de sørligste 20 m grunne (ned til 2 m), mens dybden er minst 10 m mot nord. Her kan en se rester av en fyrsatt stoll nede ved vannspeilet. Det går inn en stoll nede i lia øst for og 50-55 m lenger ned i terrenget enn skjæringene. Stollen går rett vestover (275 grader) i ca. 70 meters lengde og er uten tverrslag. Stollen er fyrsatt. Den synes å være for kort til å nå inn under mineraliseringen i skjæringene. Innerst i stollen er det rusten kvartsrik gneis i 2 m mektighet.Målinger med bærbar XRF på gneisen viste spor av kobber og kobolt (opptil henholdsvis 0.21 og 0.09%). Mineralisering som finnes på tipphaugene består av vesentlig magnetkis og noe kobberkis i kvarts, dels i form av sliret impregnasjon og dels i spredte korn. Sammen med kvartsen opptrer noe kloritt, muskovitt, flogopitt og amfibol.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
BU0098.01 Tipprøve
Prøvetaker: T. Bjerkgård/...Lager: Løkken
Kommentar: Spredt kobberkis, magnetkis og koboltmineraler(?) i muskovitt-biotittholdig kvartsitt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
BU0098.02 Tipprøve
Prøvetaker: T. Bjerkgård/...Lager: Løkken
Kommentar: Spredte aggregater av kobberkis og magnetkis i kvarts. Noe muskovitt og flogopitt, samt amfibolnåler.
Antall registrerte elementanalyser = 1
BU0098.03 Tipprøve
Prøvetaker: T. Bjerkgård/...Lager: Løkken
Kommentar: Rik, sliret impregnasjon av kobberkis og magnetkis i kvarts. Amfibolnåler.
Antall registrerte elementanalyser = 1
77422 Tipprøve
Prøvetaker: T. Bjerkgård
Kommentar: Koboltmineralisert skifer
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Nord i N-skjæring
(Objekt Id: 20150 23,01,00)

Lokalisering
Fylke: Viken Kommune: Modum (3047)
Kart 1:50000: Hokksund (1714-1) Kart 1:250000: Skien
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 548191 m. Nord: 6650352 m.
Lengdegrad: 9.8636920 Breddegrad: 59.9876730
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Kobolt
Element(er): Co As


Navn på lokalitet: Nord i S-skjæring
(Objekt Id: 20151 23,02,00)

Lokalisering
Fylke: Viken Kommune: Modum (3047)
Kart 1:50000: Hokksund (1714-1) Kart 1:250000: Skien
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 548229 m. Nord: 6650254 m.
Lengdegrad: 9.8643540 Breddegrad: 59.9867890
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Kobolt
Element(er): Co As


Navn på lokalitet: Sør i S-skjæring
(Objekt Id: 20152 23,03,00)

Lokalisering
Fylke: Viken Kommune: Modum (3047)
Kart 1:50000: Hokksund (1714-1) Kart 1:250000: Skien
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 548223 m. Nord: 6650192 m.
Lengdegrad: 9.8642290 Breddegrad: 59.9862320
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Kobolt
Element(er): Co As


Navn på lokalitet: Stoll
(Objekt Id: 20153 23,04,00)

Lokalisering
Fylke: Viken Kommune: Modum (3047)
Kart 1:50000: Hokksund (1714-1) Kart 1:250000: Skien
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 548312 m. Nord: 6650223 m.
Lengdegrad: 9.8658340 Breddegrad: 59.9864930
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Kobolt
Element(er): Co As


Navn på lokalitet: Middagshvila gruve
(Objekt Id: 32744 23,05,00)

Lokalisering
Fylke: Viken Kommune: Modum (3047)
Kart 1:50000: Hokksund (1714-1) Kart 1:250000: Skien
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 548299 m. Nord: 6650457 m.
Lengdegrad: 9.8656560 Breddegrad: 59.9885950
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Kobolt
Element(er): Co As


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse