English version
MALMDATABASEN
Registrering 3047 - 026 Døvikkollen
(Objekt Id: 5908)
(Sist oppdatert: 16.03.2020)
Tilhører provinsen: Modum Vest

Lokalisering
Fylke: Viken Kommune: Modum (3047)
Kart 1:50000: Krøderen (1715-2) Kart 1:250000: Hamar
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 545809 m. Nord: 6655030 m.
Lengdegrad: 9.8220530 Breddegrad: 60.0299380
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Kobolt
Element(er): Co As
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dag- og underjordsdrift Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Genese: Ukjent Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling: Silifisering
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Provins: Sørnorske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Kongsbergkomplekset
Tektonisk complex: Modum Complex
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Sidebergart Kvartsitt Sedimentær
Opprinnelig bergart :Kvartssandstein
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Sidebergart Foliasjon Strøk/Fall :10 / 65 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Døvikkollen koboltgruve ligger like nord for toppen av kollen. Gruva består av en skjæring/dagstrosse ca. 50 m lang, inntil 5-6 m bred og minst 10 m dyp. Strossa er orientert NNV-SSØ med en bøy mot NNØ i den nordligste tredjedel. Det meste av strossa er vannfylt, men ikke i den sørligste delen. Det er en anseelig gråbergstipp nord for strossa som inneholder anslagsvis 1700 kbm materiale. Det er også to skeidehauger 50-100 m nord for gruva. Mineralisering består overveiende av magnetkis i kvarts. Det er aksessorisk til underordnet kobberkis. Koboltmineraler er vanskelig å finne. Sulfidene opptrer som slirer elller svak impregnasjon i kvarts som dels er svakt båndet. det er også noe biotitt.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
BU0101.01 Tipprøve
Prøvetaker: T. Bjerkgård/...Lager: Løkken
Kommentar: Uregelmessig sliret magnetkisimpregnasjon med underordnet kobberkis i kvarts.
Antall registrerte elementanalyser = 1
BU0101.02 Tipprøve
Prøvetaker: T. Bjerkgård/...Lager: Løkken
Kommentar: Uregelmessig sliret magnetkisimpregnasjon med underordnet kobberkis i kvarts.
Antall registrerte elementanalyser = 1
BU0101.03 Tipprøve
Prøvetaker: T. Bjerkgård/...Lager: Løkken
Kommentar: Båndet, forholdsvis rik impregnasjon av magnetkis i kvarts-biotittskifer. Aksessorisk kobberkis.
Antall registrerte elementanalyser = 1
BU0101.04 Tipprøve
Prøvetaker: T. Bjerkgård/...Lager: Løkken
Kommentar: Samleprøve med magnetkis og aksessorisk kobberkis, koboltglans, vesentlig i kvarts.
Antall registrerte elementanalyser = 1
BU0101.05 Tipprøve
Prøvetaker: T. Bjerkgård, J.S. Sandstad
Kommentar: Stripet arsenkismineralisering i kvartsitt, prøve fra tipphaug
Antall registrerte elementanalyser = 1
BU0101.06 Tipprøve
Prøvetaker: T. Bjerkgård, J.S. Sandstad
Kommentar: Samleprøve fra skeidehaug, arsenkis, koboltfaser, magnetkis og kobberkis i mest kvartsrik bergart.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Nordre Døviken
(Objekt Id: 36836 26,01,00)

Lokalisering
Fylke: Viken Kommune: Modum (3047)
Kart 1:50000: Krøderen (1715-2) Kart 1:250000: Hamar
Fylke: (Ikke tilgjengelig)

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Kobolt
Element(er): Co As


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Nordre Døviken ligger nede i lia ca. 160 m nord for hovedgruva. Den består av en dyp skjæring, ca 8 m lang og inntil 10-15 m dyp. I nord er det en kort stoll (6-7 m lang) som leder inn i skjæringen. I gruva er det en kvartsittisk bergart med spredt flogopitt i form av linseformede 2-3 cm lange og noen mm tykke aggregater. I vestveggen sees sliret amfibolitt. I kvartsitten er det enkelte, spredte aggregater med pyrrhotitt med litt kobberkis og pyritt. Bærbar XRF viser noe kobolt (300-3000 ppm).

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Stollinngang Nordre Døviken"


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse