English version
MALMDATABASEN
Registrering 3047 - 027 Heggebekk gruve
(Objekt Id: 5909)
(Sist oppdatert: 01.10.2009)
Tilhører provinsen: Modum Vest

Lokalisering
Fylke: Viken Kommune: Modum (3047)
Kart 1:50000: Krøderen (1715-2) Kart 1:250000: Hamar
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 545900 m. Nord: 6657600 m.
Lengdegrad: 9.8242430 Breddegrad: 60.0530020
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Kobolt
Element(er): Co As
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dag- og underjordsdrift Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Gruva består av en grunnstoll som går inn mot sør i eliten ås/kolle. Det er en 6-7 m lang dagskjæring som leder mot inngangen. Stollen er fyrsatt. 10 m mot øst er det en dagåpning som går parallelt med den som leder inn i stollen. Den er også 6-7 m lang og 6-7 m dyp. Sentralt i skjæringen/stolltaket ved åpningen er en finkornet kvartsitt med enkelte sulfidkorn. Den har en mektighet på c. 2 meter. Sidebergarten til denne er en muskovitt-biotitt gneiss. I følge stuffer på den i stor grad overvokste tipphaugen er mineralisering tilknyttet kvartsitt og muskovitt-biotittskifer og består av magnetkis, litt pyritt og kobberkis i fattig impregnasjon. Koboltfaser er ikke observert.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
BU0102.01 Tipprøve
Prøvetaker: T. Bjerkgård/...Lager: Løkken
Kommentar: Båndet muskovitt- og biotittholdig kvartsitt med spredt magnetkis og kobberkis.
Antall registrerte elementanalyser = 1
BU0102.02 Tipprøve
Prøvetaker: T. Bjerkgård/...Lager: Løkken
Kommentar: Uregelmessige aggregater av kobberkis, pyritt og magnetkis i kloritt-biotitt-kvartsskifer.
Antall registrerte elementanalyser = 1
BU0102.03 Tipprøve
Prøvetaker: T. Bjerkgård/...Lager: Løkken
Kommentar: Båndet biotitt-muskovittholdig kvartsitt med spredt kobberkis og magnetkis.
Antall registrerte elementanalyser = 1
BU0102.04 Tipprøve
Prøvetaker: T. Bjerkgård/...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittrik muskovitt-biotittskifer med spredt kobberkis, pyritt og magnetkis. Gjennomsatt av seinere kvartsårer.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse