English version
MALMDATABASEN
Registrering 3047 - 028 Svartfjell
(Objekt Id: 5910)
(Sist oppdatert: 16.03.2020)
Tilhører provinsen: Modum Vest

Lokalisering
Fylke: Viken Kommune: Modum (3047)
Kart 1:50000: Krøderen (1715-2) Kart 1:250000: Hamar
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 545930 m. Nord: 6656570 m.
Lengdegrad: 9.8245510 Breddegrad: 60.0437510
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Kobolt
Element(er): Co As
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)
Historisk: Ja , (Stadfestet 19.sep.2001 av Terje Bjerkgård)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dag- og underjordsdrift Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Genese: Ukjent Form: Linse
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 182 / 85 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Provins: Sørnorske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Kongsbergkomplekset
Tektonisk complex: Modum Complex
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Biotitt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Feltspat Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Koboltglans Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Kvartsitt Sedimentær
Opprinnelig bergart :Kvartssandstein
Metamorf fase :Amfibolitt
Vertsbergart Kvartsglimmerskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Siltstein
Metamorf fase :Amfibolitt
Vertsbergart Amfibolitt Intrusiv
Opprinnelig bergart :doleritt
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :185 / 85 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Den gamle gruveveien kan følges opp fra Elistua ved Snarumselva opp til Svartfjell koboltgruve som ligger på toppen av åsen Svartfjellet. Det er her drevet to dype skjæringer over en total lengde på ca. 220 m i nord-nør retning. Den nordlige skjæringen er ca. 120 m lang, mens den sørlige er ca. 90 m lang. Det er 7-8 m langt parti mellom skjæringene hvor det ikke er drevet. Den sørligste skjæringen er den dypeste og er minst 50 m dyp i en strosse i øst. Dette er verifisert ved at en stoll går inn i skjæringen på 50 meters dyp. Den er drevet inn 125 m mot SØ og minst 50 m lenger ned en dagoverflaten ved sørenden av skjæringen. Det går også en stoll inn fra nord inn i den nordlige skjæringen. Den går inn 30 m under dagoverflaten ved nordenden av denne skjæringen. Begge disse stollene er fyrsatte. Co-Cu-As mineraliseringene finnes disseminert og i tynne striper i glimmerførende, kvartsittisk bergart og i amfibolitt, som dels er albittisert. Den mineraliserte sonen er 1-2 m bred. I nordenden av den sørlige skjæringen opptrer en gjennomskjærende pegmatittiske ganger som også fører noe molybdenglans.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
BU0103.01 Fastfjell
Prøvetaker: T. Bjerkgård/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 3
Kommentar: Weak pyrite impregnation in silicified wall rock. Frequent mm-sized amphibole needles.
Antall registrerte elementanalyser = 1
BU0103.02 Tipprøve
Prøvetaker: T. Bjerkgård/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 3
Kommentar: Weak impregnation of cobalt minerals in quartz and seritic quartz schist. Collection of small dump samples.
Antall registrerte elementanalyser = 1
BU0103.03 Tipprøve
Prøvetaker: T. Bjerkgård/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 3
Kommentar: Rich pyrite impregnation with minor chalcopyrite in amphibole-chlorite schist.
Antall registrerte elementanalyser = 1
BU0103.04 Tipprøve
Prøvetaker: T. Bjerkgård/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 3
Kommentar: Weak pyrrhotite-chalcopyrite impregnation in quartz-sericite schist.
Antall registrerte elementanalyser = 1
BU0103.05 Tipprøve
Prøvetaker: J.S. Sandstad
Kommentar: Biotittførende kvartspegmatitt med disseminasjon og aggregater av arsenkis, kobberkis og molybdenglans
Antall registrerte elementanalyser = 1
BU0103.06 Tipprøve
Prøvetaker: J.S. Sandstad
Kommentar: Co-arsenkis-kobberkis mineralisering i massiv amfibolittisk bergart
Antall registrerte elementanalyser = 1
BU0103.07 Tipprøve
Prøvetaker: J.S Sandstad
Kommentar: Kobberkis-arsenkis-Co disseminasjon og striper i finkornet, finlaminert kvartsittisk bergart
Antall registrerte elementanalyser = 1
JSA_55 Fastfjell
Prøvetaker: J.S. Sandstad
Kommentar: Co-As-Cu mineralisering i kvartsitt
Antall registrerte elementanalyser = 1
64941 Fastfjell
Prøvetaker: T. Bjerkgård
Kommentar: Co-As-Cu mineralisert skifer
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Nordende av strosse
(Objekt Id: 20146 28,01,00)

Lokalisering
Fylke: Viken Kommune: Modum (3047)
Kart 1:50000: Krøderen (1715-2) Kart 1:250000: Hamar
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 545923 m. Nord: 6656686 m.
Lengdegrad: 9.8244520 Breddegrad: 60.0448020
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Kobolt
Element(er): Co As


Navn på lokalitet: Sørende av strosse
(Objekt Id: 20147 28,02,00)

Lokalisering
Fylke: Viken Kommune: Modum (3047)
Kart 1:50000: Krøderen (1715-2) Kart 1:250000: Hamar
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 545938 m. Nord: 6656480 m.
Lengdegrad: 9.8246920 Breddegrad: 60.0429420
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Kobolt
Element(er): Co As


Navn på lokalitet: Sørstoll
(Objekt Id: 20148 28,03,00)

Lokalisering
Fylke: Viken Kommune: Modum (3047)
Kart 1:50000: Krøderen (1715-2) Kart 1:250000: Hamar
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 546012 m. Nord: 6656380 m.
Lengdegrad: 9.8259980 Breddegrad: 60.0420360
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Kobolt
Element(er): Co As
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Inngangen til stollen er i brattskråningen sør for dagskjæringene. Stollen har ca. retning 330º og er ca. 120 m lang. Lengst nord ender den i et ras som antagelig er tilknyttet bunnen av den sørlige dagskjæringen. To mindre tverrslag er drevet mot vest inne i stollen. Sonen følger en kvartsittisk bergart som dels er glimmerførende. Den mineraliserte sonen er opptil 2 m bred, og de rikeste sulfidmineraliseringene ser ut til å opptre i glimmerrike soner i kvartsitten.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
BU0103.08 Fastfjell
Prøvetaker: J.S Sandstad
Kommentar: Co-arsenkis-kobberkis mineralisering i foliert kvarts-feltspat-glimmer bergart
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Nordstoll
(Objekt Id: 20149 28,04,00)

Lokalisering
Fylke: Viken Kommune: Modum (3047)
Kart 1:50000: Krøderen (1715-2) Kart 1:250000: Hamar
Fylke: (Ingen koordinater)

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Kobolt
Element(er): Co As


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse