English version
MALMDATABASEN
Registrering 3047 - 029 Gubberud
(Objekt Id: 5911)
(Sist oppdatert: 15.03.2020)
Tilhører provinsen: Snarum

Lokalisering
Fylke: Viken Kommune: Modum (3047)
Kart 1:50000: Krøderen (1715-2) Kart 1:250000: Hamar
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 548118 m. Nord: 6655492 m.
Lengdegrad: 9.8635790 Breddegrad: 60.0338220
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Kobolt
Element(er): Co As
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Navn på prøvepunkt: Krøderbanen
(Objekt Id: 36947 29,00,01)

Lokalisering
Fylke: Viken Kommune: Modum (3047)
Kart 1:50000: Krøderen (1715-2) Kart 1:250000: Hamar
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 548307 m. Nord: 6655737 m.
Lengdegrad: 9.8670400 Breddegrad: 60.0360080
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Kobolt
Element(er): Co As


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
JSBU.1808 Fastfjell
Prøvetaker: J.S. Sandstad
Kommentar: Magnetkis+CoAs? i kvartsittisk gneis
Antall registrerte elementanalyser = 1
JSBU.1809 Fastfjell
Prøvetaker: J.S. Sandstad
Kommentar: Kobberkis+CoAs? i kvartsittisk gneis
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse