Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 3007 - 005 Kauserud
(Object Id: 5920)
(Last updated: 18.01.2017)
Belongs to the Province: Ulleren

Location
County: Viken Municipality: Ringerike (3007)
Map 1:50000: Hønefoss (1815-3) Map 1:250000: Hamar
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 559767 m. North: 6663817 m.
Longitude: 10.0750280 Latitude: 60.1070380
Show on map

Resource
Resource Type: Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Resource Subtype: Nickel
Element(s): Ni Cu
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Mineralization
Era: Proterozoic Period: Mesoproterozoic
Genesis: Orthomagmatic formation Form:
Main texture: Min. distribution:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Proterozoic Period: Mesoproterozoic
Province: South Norwegian Basement Province
Geotec.unit: Kongsberg Complex
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Free text
I følge Vokes & Vrålstad (1969) lå dette skjerpet lder hvor veien til Ulleren krysser elva fra Væleren. Skjerpet ble gjenfylt på slutten av 60-tallet og det finnes ingen blotninger i dag. Forekomsten ligger i kontakten til Heieren mafisk-ultramafisk intrusjon.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Vokes, F.M.; Vrålstad, T. , 1969
Rapport over feltarbeidene i Ringerike, sommeren 1969
;Norsk Hydro / NGU;RAPPORT;NH-arkivet; No.NH 52;38+kart pages
Abstract:
Sommerens arbeide har gitt en meget god innsikt i opptreden av de Ni-Cu førende sulfidiske forekomster i en betydelig del av Ringerikes nikkelmalmprovins. Arbeidet, som har vært av rekognoserende natur pga begrenset antall medarbeidere og tid, har ført til forståelse av forekomstmåte ved de fleste viktige gruver og skjerp. Omtalte og befarte forekomster: Grefsrud skjerp, Ertelien, Skjerpevik gruve, Kauserud skjerp, Ullentjern skjerp, Orretjern skjerp,Skog (Skaug) gruve, Tysklands gruve, Langedals gruve (inkl. Bekken og Støvern gruver), Støverntangen gruve. Fins også i BV-arkivet (DMFs database for undersøkelsesrapporter) merket BV 1345.


The fact sheet was created on 26.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway