English version
MALMDATABASEN
Registrering 3046 - 001 Skalpeli
(Objekt Id: 5940)
(Sist oppdatert: 17.02.2005)

Lokalisering
Fylke: Viken Kommune: Krødsherad (3046)
Kart 1:50000: Krøderen (1715-2) Kart 1:250000: Hamar
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32 (Koordinatene IKKE bekreftet)
Øst: 547468 m. Nord: 6671842 m.
Lengdegrad: 9.8557140 Breddegrad: 60.1806900
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
To forekomster skal være registrert omkring Gruvtjenn og Skalpelivatnet mellom Krøderen og Sokna, selv om Langbergs i hans manuskript 'Jernverkene' nevner bare en gruve. Bare en gruve ble påvist ved befaring i 2002 nord for Gruvtjenn, BU0132 Bergsetra. Skalpeli ble ikke funnet, og den skal ligge i området mellom vannene. Det er dels dekket av svært tett lauvskog med 3-5 m høye trær og busker. Spredte knauser i området består i hovedsak av middels- til grovkornet gabbro som dels er skapolittisert.


Faktaarket ble generert 21.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse