English version
MALMDATABASEN
Registrering 3046 - 002 Vassendrud
(Objekt Id: 5941)
(Sist oppdatert: 17.02.2005)

Lokalisering
Fylke: Viken Kommune: Krødsherad (3046)
Kart 1:50000: Krøderen (1715-2) Kart 1:250000: Hamar
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32 (Koordinatene IKKE bekreftet)
Øst: 543268 m. Nord: 6666142 m.
Lengdegrad: 9.7787970 Breddegrad: 60.1299810
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ble ikke påvist ved befaring i 2002. Den ble i følge Langberg i hans manuskript 'Jernverkene' mutet i 1750 på gården Vassendruds grunn i forbindelse med drifta ved Sognedals jernverk. Forekomsten er ikke kjent for folk på den nærmeste gården, Vassendrud søndre. Området består i dag i hovedsak av dyrka mark og et relativt nytt boligfelt. På en kolle nord for gården dominerer ulike gneiser og skapolittisert amfibolitt.


Faktaarket ble generert 21.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse