Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 3051 - 001 Bratterudfossen
(Object Id: 5967)
(Last updated: 08.05.2006)

Location
County: Viken Municipality: Rollag (3051)
Map 1:50000: Nore (1615-2) Map 1:250000: Hamar
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 506530 m. North: 6661530 m.
Longitude: 9.1173940 Latitude: 60.0908070
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Copper
Element(s): Kis Cu
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Products
Element/product Crude ore grade or quality Reg. date
Cu 16.10.2000

Operations
From - To Activity Comments
Pitting
1863 - 1863 Inspection Company/Institution :J.A. Meinich
2000 - 2000 Sampling Company/Institution :NGU mineralressurser

Mineralization
Genesis: Pegmatite formation Form: Irregular
Main texture: Structureless Min. distribution: Irregular (scattered)
Main grain size: Very unevenly grained Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Proterozoic Period: Mesoproterozoic
Province: South Norwegian Basement Province
Geotec.unit: Telemark Supergroup
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Heddal Group Formation:

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Gangue mineral Potassic feldspar Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Amphibole Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Calcite Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Titanite Accessory mineral (<1%)
Ore mineral Chalcocite Major mineral (>10%)
Ore mineral Bornite Major mineral (>10%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Wall rock Quartz-feldspar micaschist Sedimentary
Original rock :Greywacke
Metamorphic facies :Greenschist

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Wall rock Foliation Strike/Dip :218 / 30 Post-mineralisation ;...Effect :None

Information(s) in free text format
Free text
Skjerpet ligger ca. 50 m ovenfor (østenfor) Verjedalsvegen og Bratterudfossen og består av en ca. 5 m lang, 1-2 m bred og 1-2 m dyp grøft drevt ut i øst-vet retning (retning 080 grader). Tippvolumet er ca. 15 kbm og tippen er overgrodd. Mineralisering består av spredte uregelmessige aggregater av sammenvokst bornitt og kobberglans i tynne årer av kalifeltspat, rød kalkspat, kvarts, amfibol og titanitt. Amfibol opptrer i opptil 2-3 cm store krystaller, mens titanitt opptrer i euhedrale opptil cm-store brune krystaller. Det er også røsket ca 30 m høyere opp i lia (mot øst) på samme gangen. Her er det en mer ren kvartsgang med spredt hvit feltspat og svart hornblende. Enkelte aggregater med kobberglans med underordnet bornitt opptrer i kvartsen. Det er også røsket litt på en parallell åre 15 m sør for skjerpet. Denne åren er 15-20 cm mektig. Årene er vertikale og gjennomskjærer foliasjonen/skifrigheten i den omgivende skiferen. Når det var drift her vites ikke, men J.A. Sell befarte skjerpet i 1863, så det er eldre enn det.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Sell, J. A.; Meidell, N.; Meinich, L. , 1900
Befaring av kobberskjærp i Vegli og Nore.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 485;11 pages
Abstract:
Lok. Nr. 10281-87, 10719-22. Rapporten gir en oversikt over undersøkelser/befaring av kobberskjerp i Vegli og Nore i tiden 1863 - 1900. Rapporten bygger på bergmesterbefaringer og utdrag av bøker/tidsskrifter. Bare historisk intresse.

Sell, A.; Meidell, N.; Meinich, L. , 1915
Befaring av kobberskjerp i Vagli og Nore.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 6312;10 pages
Abstract:
Det er foretatt en sammenstilling av befaringsrapporter av kobberforekomster i Nore og Uvdal fra årene 1863 - 1915. Forfatter forts.: Munster Chr. A. Forekomstnr.: 10281-87 og 719-22.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
BU0160.01 Dump
Sampler: T. Bjerkgård/...Stored: Løkken/...Size(kg): 3
Comment: Scattered aggregates of chalcocite-bornite in coarse feldspar-calcite-quartz-amphibole rock. Some sphene.
No. of registrated element analyses = 1
BU0160.02 Dump
Sampler: T. Bjerkgård/...Stored: Løkken/...Size(kg): 3
Comment: Scattered chalcocite-bornite aggregates in quartz with some grains of feldspar and amphibole.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 3051 - 001 Bratterudfossen

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
BU0160.01 Dump 11581 34 40 8 51 19.5 10.0
BU0160.02 Dump 2276 2 2 1 3 4.0 5.0
------------------
Sample No. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
BU0160.01 2.0 5.0 2 .2 634 1.00 2 3 .09
BU0160.02 4.0 1.0 1 .1 7 1.00 2 2 -.01
------------------
Sample No. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
BU0160.01 35 57 385 1.51 8.00 4.00 1 581.0 60.00
BU0160.02 1 5 31 .32 1.00 4.00 1 4.0 1.00
------------------
Sample No. B*
BU0160.01 2
BU0160.02 2


The fact sheet was created on 21.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway