English version
MALMDATABASEN
Registrering 3051 - 006 Risteigsætri
(Objekt Id: 5972)
(Sist oppdatert: 04.05.2006)

Lokalisering
Fylke: Viken Kommune: Rollag (3051)
Kart 1:50000: Nore (1615-2) Kart 1:250000: Hamar
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 509218 m. Nord: 6652562 m.
Lengdegrad: 9.1653250 Breddegrad: 60.0102310
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Mo
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Pegmatittdannelse Form: Uregelmessig
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Grovkornet (>3 mm) Hovedomvandling: Ingen sidestensomvandling
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Provins: Sørnorske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Telemarkovergruppen
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Biotitt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Plagioklas Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Muskovitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Mikroklin Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Bornitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Molybdenglans Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Sidebergart Quartzite Sedimentær
Opprinnelig bergart :Kvartssandstein

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Hovedskjerpet består av en ca. 15 m lang skjæring i N-S retning i østsiden av en kolle/skrent og ender i en vannfylt synk, ca. 4 x 3 m i omriss. Tippvolumet er ca. 60 m3. Mineraliseringen er tilknyttet en ca. 0.5 m tykk kvarts-feltspatåre som står steilt i N-S retning, mens lagning i omgivende kvartsitt har et svakt østlig fall. Mineralisering består av kobberkis og bornitt med mindre mengder molybdenitt og magnetitt. Kobberkis og bornitt opptrer typisk sammenvokst i mm til 1-2 cm store aggregater. Den rikeste mineraliseringen synes å opptre sammen med plagioklas og biotitt. Rød til gul K-feltspat er anriket lokalt, mens muskovitt opptrer i underordnede mengder og mer jevnt fordelt. Det er også sprengt ut noe materiale i samme åre ca. 20 m sør for synken og også her er den mineralisert med kobberkis og bornitt. Det er også sprengt ut noen blokker i samme åre ca. 20 m nord for skjerpet. Her er det imidlertid kun spor av bornitt. En svakt mineralisert pegmatitt, ca. 25 cm bred opptrer ca. 40 m vest for hovedåren. Denne er vertikalt stående og løper i SSØ-NNV retning. Det er sprengt litt også i denne og her sees også små mengder av kobberkis og bornitt.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
BU0165.01 Tipprøve
Prøvetaker: Bjerkgård, T./...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: Chalcopyrite and bornite in coarse matrix of feldspar, quartz and biotite
Antall registrerte elementanalyser = 1
BU0165.02 Tipprøve
Prøvetaker: Bjerkgård, T./...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: Disseminated chalcopyrite and bornite in quartz
Antall registrerte elementanalyser = 1
BU0165.03 Tipprøve
Prøvetaker: Bjerkgård, T./...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: Chalcopyrite, bornite and molybdenite in coarse feldpar, biotite and quartz
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse