English version
MALMDATABASEN
Registrering 3005 - 014 ANDORSRUD
(Objekt Id: 6128)
(Sist oppdatert: 19.11.2020)

Lokalisering
Fylke: Viken Kommune: Drammen (3005)
Kart 1:50000: Drammen (1814-3) Kart 1:250000: Oslo
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 562018 m. Nord: 6617341 m.
Lengdegrad: 10.1016120 Breddegrad: 59.6894540
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Mangan
Element(er): Fe Mn
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Bugge, Arne , 1936
Manganforekomst ved Andorsrud i Skoger.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 681;3 sider
Abstrakt:
Rapporten gir en beskrivelse av en en-dags befaring av forekomstene. Malmen blir beskrevet som belegg på slepper og som striper av 1 cm bredde og mer. Tildels sees den som en jordaktig masse i 0,5 m brede bånd i kontakten mellom ekeritt og granitt.

Elec. Furn. Prod. Comp. Ltd. , 1940
Manganmalm, Andorsrud.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 3419;2 sider
Abstrakt:
Rapporten er et brevkopi og inneholder Fe-Mn-analyser av 14 prøver fra Andorsrud i Skoger.


Faktaarket ble generert 06.12.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse