English version
MALMDATABASEN
Registrering 3047 - 039 Dypingdal
(Objekt Id: 6180)
(Sist oppdatert: 05.06.2003)

Lokalisering
Fylke: Viken Kommune: Modum (3047)
Kart 1:50000: Krøderen (1715-2) Kart 1:250000: Hamar
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 548730 m. Nord: 6658960 m.
Lengdegrad: 9.8753790 Breddegrad: 60.0648860
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Genese: Fortrengningsmalm Form: Linse
Hovedtekstur: Porfyroblastisk Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Grovkornet (>3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 260 / 20 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Provins: Sørnorske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Kongsbergkomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Serpentin Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Magnesitt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Talk Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Hematitt Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Magnesitt-serpentin bergart
Metamorf fase :Amfibolitt

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten var tidligere registrert som en Fe-Ti forekomst, men er egentlig en av hovedgruvene for den nedlagte magnesitt- og serpentindrifta på Snarum. Denne gruva er et relativt stort dagbrudd som ligger ca. 450 m nord for det lille vannet Dypingen. En skogsbilvei går fra Magnesittverket nede ved riksveien og fram til vannet. Forekomsten og geologien i området er beskrevet av Jøsang (1966). Dagbruddet er formet som en C. Det er 100-150 m langt og 4-6 m bredt med opptil flere titalls meter høye vegger. I følge Jøsang (1966) danner antofyllittholdig kvartsitt heng og en albitt- flogopitt-talk bergart ligg til magnesitten. Ved inngangen til dagbruddet, tett ved stien opp fra vannet, opptrer aggregater av svært grovkornet hematitt i en magnestitt-serpentin bergart (prøve BU0373.02), som her utgjør en 3-4 m mektig tilnærmet flattliggende sone (260°/20°). Forekomsten har over hode ingen interesse som jernforekomst. Årsaken til at den er registrert som Fe-Ti forekomst kan skyldes at Jøsang (1966) rapporterer om forholdsvis mye rutil i den albittrike liggbergarten uten at dette ble konfirmert ved befaring i 2002

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Jøsang, Ottar , 1966
Geologiske og petrografiske undersøkelser i Modumfeltet.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.235;1-148 + p sider
Abstrakt:
Geological mapping of part of the Modum area, the northernmost part of the Kongsberg-Bamble area in the Precambrian of southern Norway, was carried out. The different rocks are described, and metasomatic processes which have taken place in some of them, are described and discussed. The tectonic features, such as faults, breccias and more of less hypothetical folds are treated. Finally an attempt is made to set up a stratigraphy of the rocks, which most likely are of sedimentary origin. The rocks in the area are amphibolites and gabbros, banded gneisses, pegmatites, different types of micaschists - among which some are sillimanite-bearing-sillimanite granites, quartzites, rocks consisting of magnesite and serpentine (often with a number of rare minerals), scapolite rocks and different sorts of albite rocks. The gabbros always change gradually into amphibolites towards their borders; most of the amphibolites in the area were most probably originally gabbroic rocks. It is shown how sillimanite micaschists with plagioclase gradually change into sillimanite granites by K-metasomatism, whereby the potassium reacts with sillimanite and quartz to give muscovite, and with the plagioclase to give microcline.

Navn på lokalitet: Nedre Dypingdals gruve
(Objekt Id: 13632 39,01,00)

Lokalisering
Fylke: Viken Kommune: Modum (3047)
Kart 1:50000: Krøderen (1715-2) Kart 1:250000: Hamar
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 548719 m. Nord: 6658510 m.
Lengdegrad: 9.8750920 Breddegrad: 60.0608470
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Magnesitt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Serpentin Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Talk Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Hematitt Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Magnesitt
Sidebergart Gabbro Intrusiv
Opprinnelig bergart :Gabbro
Metamorf fase :Amfibolitt

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ligger ca 15 m nord for Dypingen og er et vannfylt dagbrudd med vegger ca. 15x35 m. Berggrunnen kan ikke observeres omkring dagbruddet da vannivået er like høyt som i Dypingen. Men ca. 30 m nord ligger en mindre dagskjæring med retning 310°, i trolig den samme bergartssekvensen. Skjæringa er svært gjenvokst, 2-5 m bred og 2-4 m høy. Innerst er det et 10-15 m høyt stup. Middelskornet urein magnesitt er blottet i NØ-veggen. Grovkornete aggregater med hematitt finnes i denne (prøve BU0373.01).


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse