Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 3007 - 029 Skjerpevika
(Object Id: 6190)
(Last updated: 19.01.2017)
Belongs to the Province: Holleia

Location
County: Viken Municipality: Ringerike (3007)
Map 1:50000: Hønefoss (1815-3) Map 1:250000: Hamar
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 558104 m. North: 6663940 m.
Longitude: 10.0451740 Latitude: 60.1083730
Show on map

Resource
Resource Type: Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Resource Subtype: Nickel
Element(s): Ni Cu
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Mining Reserves:
Operating method: Underground mining Historical production:


Mineralization
Era: Proterozoic Period: Mesoproterozoic
Genesis: Orthomagmatic formation Form: Irregular
Main texture: Vein network Min. distribution: Semi-massive (20-50 % ore minerals)
Main grain size: Very unevenly grained Main alteration: Silicification
Strike/Dip: 59 / 55 Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Proterozoic Period: Mesoproterozoic
Province: South Norwegian Basement Province
Geotec.unit: Kongsberg Complex
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Gangue mineral Plagioclase Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Garnet Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Hornblende Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Biotite Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Chlorite Accessory mineral (<1%)
Ore mineral Pyrite Major mineral (>10%)
Ore mineral Chalcopyrite Accessory mineral (<1%)
Ore mineral Marcasite Accessory mineral (<1%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Wall rock Granitic gneiss Intrusive
Original rock :Granite
Metamorphic facies :Amphibolite

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Host rock Foliation Strike/Dip :59 / 55 Post-mineralisation ;...Effect :Modifies
Wall rock Foliation Strike/Dip :35 / 85 Post-mineralisation ;...Effect :Modifies

Information(s) in free text format
Free text
Skjerpevika forekomst består av en synk i kanten av en vei ned til en hytte ved Væleren. Synken er fylt med kvist og er vannfylt. Den er ca. 3x3 m i omkrets. den nylagte veien går gjennom og har rasert tipphaugen og noe tippmateriale finnes 20 m lenger ned på utsiden av sving i veien. I bakveggen av synken er det tynne slirer med sulfider i silisifisert amfibol-biotitt gneis. På tipphaugen er det årenettverk av vesentlig pyritt i kvarts-biotitt-granat-amfibolbergart, men også litt kobberkis. Det finnes også blokker med mer semimassiv til massiv mineralisering. Sidebergart er granittisk gneis.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Vokes, F.M.; Vrålstad, T. , 1969
Rapport over feltarbeidene i Ringerike, sommeren 1969
;Norsk Hydro / NGU;RAPPORT;NH-arkivet; No.NH 52;38+kart pages
Abstract:
Sommerens arbeide har gitt en meget god innsikt i opptreden av de Ni-Cu førende sulfidiske forekomster i en betydelig del av Ringerikes nikkelmalmprovins. Arbeidet, som har vært av rekognoserende natur pga begrenset antall medarbeidere og tid, har ført til forståelse av forekomstmåte ved de fleste viktige gruver og skjerp. Omtalte og befarte forekomster: Grefsrud skjerp, Ertelien, Skjerpevik gruve, Kauserud skjerp, Ullentjern skjerp, Orretjern skjerp,Skog (Skaug) gruve, Tysklands gruve, Langedals gruve (inkl. Bekken og Støvern gruver), Støverntangen gruve. Fins også i BV-arkivet (DMFs database for undersøkelsesrapporter) merket BV 1345.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
RING-14 Dump
Sampler: T. Bjerkgård/...Stored: Løkken
Comment: Pyrite vein network in quartz-amphibole-garnet rock
No. of registrated element analyses = 1
RING-15 Dump
Sampler: T. Bjerkgård/...Stored: Løkken
Comment: Semimassive pyrite ore
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Skjerpevika
(Object Id: 10674 29,01,00)

Location
County: Viken Municipality: Ringerike (3007)
Map 1:50000: Hønefoss (1815-3) Map 1:250000: Hamar
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 558100 m. North: 6663650 m.
Longitude: 10.0450020 Latitude: 60.1057700
Show on map

Resource
Resource Type: Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Resource Subtype: Nickel
Element(s): Ni Cu
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Operations
From - To Activity Comments
Pitting

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Amphibole Major mineral (>10%)
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Gangue mineral Plagioclase Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Garnet Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Biotite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Pyrite Major mineral (>10%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Wall rock Banded gneiss
Metamorphic facies :Amphibolite

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Wall rock Foliation Strike/Dip :172 / 85 Pre-mineralisation ;...Effect :Controls

Information(s) in free text format
Free text
Det ble funnet en røskegrøft ca.20 m inn fra bunnen av vika. Grøfta er om lag 5 m lang i NØ-SV retning, inntil 3 m bred og 1-2 m dyp. Mineralisering er meget svak og består av spredte mm-store korn av pyritt i amfibol-kvartsgneiss og for øvrig noe biotitt og plagioklas. Stedvis er pyritt anriket i tynne "riss" på tvers av foliasjonen, tydeligvis remobilisert.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
BU0383.01 Dump
Sampler: T. Bjerkgård/I. Henderson/...Stored: Løkken/...Size(kg): 3
Comment: Very weak pyrite impregnation in amphibole-bearing quartzrich gneiss
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 3007 - 029 Skjerpevika

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
BU0383.01 Dump 255 84 11 21 37 .2 8.0
RING-14 Dump 7800 422 60 409 7950 7.4 230.0
RING-15 Dump 710 82 65 875 18300 7.8 168.0
------------------
Sample No. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi*
BU0383.01 1.0 1.0 36 .2 84 1.00 4 2
RING-14 9.0 46.0 12 3.2 100 1.00 1 4 1
RING-15 -5.0 260.0 21 .5 60 12.00 -1 6 2
------------------
Sample No. Se* Ga* Ge* In* S% V* Cr* Mn* Fe%
BU0383.01 .88 40 57 433 3.60
RING-14 17.00 9.00 -1.00 -1.00 243 114 1450 16.90
RING-15 44.00 5.00 -1.00 -1.00 85 91 153 34.60
------------------
Sample No. Th* U* W* Rb* Sr* Y* Zr* Nb* Ta*
BU0383.01 1.00 4.00 4 134.0
RING-14 -1.00 -1.00 -1 14.0 130.0 7.0 6 1.00 -1.00
RING-15 -1.00 -1.00 -1 -1.0 2.0 3.0 4 -1.00 -1.00
------------------
Sample No. Cs* La* Ce* B* Li* Be* Sc* Ti* Te*
BU0383.01 10.00 3
RING-14 5.00 3.00 6.00 30 -1 29.00 1780 1.00
RING-15 -1.00 3.00 10.00 7 -1 3.00 940 3.00
------------------
Sample No. Hf* Re* Tl*
BU0383.01
RING-14 -1.00 -1 3
RING-15 -1.00 -1 2


The fact sheet was created on 26.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway