English version
MALMDATABASEN
Registrering 3047 - 042 Grautåsen
(Objekt Id: 6198)
(Sist oppdatert: 09.02.2005)

Lokalisering
Fylke: Viken Kommune: Modum (3047)
Kart 1:50000: Krøderen (1715-2) Kart 1:250000: Hamar
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32 (Koordinatene IKKE bekreftet)
Øst: 549918 m. Nord: 6660791 m.
Lengdegrad: 9.8971700 Breddegrad: 60.0811900
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern-titan
Element(er): Fe Ti
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)


Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Ti-forekomst type(r)
Hovedtype: Magmatisk Ilm/Mt-forhold:
Subtype: Mt +/- Ilm +/- Ap i mafisk intrusjon %TiO(Malm):
Titan provins: Forekomster utenfor Titan - provinsene %P2O5(Malm):
Vertsbergart: %MgO(Ilm):
Hoved Ti mineral: Ilmenitt %V2O3(Mt):
ppm U (Rutil):
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Provins: Sørnorske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Horneman (1939) har gitt en beskrivelse av en rutil og titanjern forekomst i Grautåsen, ca. 3 km nordøst for magnesittverket på Snarum. Den skal bestå av svært små mengder rutil og ilmenitt i en kvartsgang som følger en nord-sør orientert åsrygg. Ved befaring i området i 2002 ble det påvist en 10-20 m bred kvarts-feltspat pegmatitt som kan følges over en lengde av minst 150 m langs en nord-sør orientert åsrygg. Den er omgitt av amfibolitt som del er skapolittisert. Det er ikke spor etter aktivitet langs gangen, og verken rutil eller ilmenitt ble påvist i pegmatitten. Det er ikke sikkert det er den samme gangen som Horneman (1939) beskrev. Etter tidligere beskrivelser må forekomsten uansett antas å være uten økonomisk interesse.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse