English version
MALMDATABASEN
Registrering 3441 - 005 Veslegruva
(Objekt Id: 6213)
(Sist oppdatert: 05.06.2015)
Tilhører provinsen: Espedalen

Lokalisering
Fylke: Innlandet Kommune: Gausdal (3441)
Kart 1:50000: Svatsum (1717-1) Kart 1:250000: Lillehammer
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 534485 m. Nord: 6803367 m.
Lengdegrad: 9.6449820 Breddegrad: 61.3627880
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Nikkel
Element(er): Ni Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Nasjonal betydning (reg. 03.06.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon: 4 tusen tonn


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Co 0,06 % 17.09.2007
Cu 0,6 % 17.09.2007
Ni 1,9 % 17.09.2007

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1850 - 1850 Regulær drift Selskap/Institusjon:Espedals Værk
Probably this year only. Recorded production: 340 tonnes.
1874 - 1878 Regulær drift Selskap/Institusjon:Espedalens Nikkelværk
Total recorded production: 3732 tonnes of ore.

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Genese: Ortomagmatisk Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Provins: Kaledonske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Jotundekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Pentlanditt Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Mafisk-ultramafisk intrusjon Intrusiv
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Anortositt Intrusiv
Metamorf fase :Amfibolitt

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Påfølgende informasjon er etter Often og Nilsson (2012). Espedalen Ni-Cu district ligger i en utløper av Jotundekket og består av Proterozoiske skorpebergarter dominert av en høymetamorf anortositt-gabbro-troktolitt bergartsserie. Det har vært gruvedrift på magmatiske Ni-Cu sulfider i regionen i flere perioder. Smelting av koppermalm skjedde vissnok så tidlig som 1665-1666 ved Svatsum. Analyse og beskrivelse av et nytt mineral, senere kalt pentlanditt, ble rapportert fra Espedalen av Scheerer (1845). Denne oppdagelsen resulterte i gruvedrift i to perioder (1846-1857 og 1874-1878) ved Storgruva, Veslegruva og noen andre lokaliteter. Gruvedriften var etter den tids målestokk ganske betydelig, med opp til 500 ansatte. Anslagsvis 50.000 tonn malm med 1.0 % Ni og 0.4 % Cu ble produsert i løpet av disse to periodene. Moderne prospektering kom i gang på 1960 tallet. Sulfidmalm og Norsk Hydro gjorde relativt omfattende prospektering fram til 1980. Den siste prospekteringsperioden startet i 2003 av Falconbridge/Blackstone Ventures og har resultert i påvisning av to nye forekomster, Storemyra og Dalen. For Stormyra er det antydet en forekomststørrelse på 1.0 mill. tonn med 1.09 % Ni, 0.48 % Cu og 0.04 % Co, og for Dalen er det antydet 5.4 mill. tonn med 0.29 % Ni, 0.12 % Cu og 0.02 % Co og i tillegg indikert 4.6 mill. tonn med 0.25 % Ni, 0.11 % Cu og 0.02 % Co. De påviste ressurser i Espedalenområdet inkludert Veslegruva, er sett i en internasjonal sammenheng relativt beskjedne, men der er avgjort muligheter for nye og større funn. Veslegruva i seg selv ansees i denne sammenheng å være uten særlig interesse.
Historikk
Regnskapsbok for 1665-1666 fra kobberverket på Masovn i Svatsum forteller om gruvedrift allerede da. Veslegruva, og Storgruva, var gamle og kjente fra lenge før nikkeldrifta ved Espedals Værk startet i 1847. Total produksjon i Vesle gruve har vært ca 4000 tonn, og det meste av dette i løpet av siste driftsperiode, 1874-1878.
Referanser
Forseth, Iver, 2004: Nikkelverket i Espedalen. Dølaringen boklag. 140s.

Litteraturfortegnelser:
Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Forseth, Iver, 2004: Nikkelverket i Espedalen. Dølaringen boklag. 140s.


Often, M. & Nilsson, L.P. (2012): N017 Jotunheimen Ni-Cu-PGE. In Eilu, P. (ed.) Mineral deposits and metallogeny of Fennoscandia. Geological Survey of Finland Special Paper 53, p. 73-74.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse