English version
MALMDATABASEN
Registrering 3441 - 013 Storgruva
(Objekt Id: 6221)
(Sist oppdatert: 22.03.2013)

Lokalisering
Fylke: Innlandet Kommune: Gausdal (3441)
Kart 1:50000: Svatsum (1717-1) Kart 1:250000: Lillehammer
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 532172 m. Nord: 6808268 m.
Lengdegrad: 9.6025740 Breddegrad: 61.4069780
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Nikkel
Element(er): Ni Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon: 15 tusen tonn


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Co 0,08 % 17.09.2007
Cu 0,6 % 17.09.2007
Ni 1,9 % 17.09.2007

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1847 - 1855 Regulær drift Selskap/Institusjon:Espedals Værk
Produced 11510 tonnes of ore.
1874 - 1876 Regulær drift Selskap/Institusjon:Espedalens Nikkelværk
Produced 3503 tonnes of ore.

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Genese: Ortomagmatisk Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Provins: Kaledonske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Jotundekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Pentlanditt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Svovelkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Mafisk-ultramafisk intrusjon Intrusiv
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Anortositt Intrusiv
Metamorf fase :Amfibolitt

Opplysning(er) i fritekstformat
Historikk
Regnskapsbok for 1665-1666 fra kobberverket på Masovn i Svatsum forteller om gruvedrift allerede da. Storgruva, og Veslegruva, var gamle og kjente fra lenge før nikkeldrifta ved Espedals Værk startet i 1847. Total produksjon i Storgruva/Evans gruve har vært ca 15000 tonn, fordelt på 12000 i driftsperioden 1847-1856 og resten i løpet av siste driftsperiode, 1874-1878.
Referanser
Forseth, Iver, 2004: Nikkelverket i Espedalen. Dølaringen boklag. 140s.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse