English version
MALMDATABASEN
Registrering 3031 - 034 Røros gruve
(Objekt Id: 6529)
(Sist oppdatert: 10.06.2022)

Lokalisering
Fylke: Viken Kommune: Nittedal (3031)
Kart 1:50000: Nannestad (1915-3) Kart 1:250000: Hamar
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 603269 m. Nord: 6672969 m.
Lengdegrad: 10.8617730 Breddegrad: 60.1805070
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
JS-OS2108 Fastfjell
Prøvetaker: Sandstad/Mansur/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: Massiv sinkblende, fin-middelskornet
Antall registrerte elementanalyser = 1
JS-OS2109 Tipprøve
Prøvetaker: Sandstad/Mansur/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: Sinkblende-magnetkis, semi-massiv, hedenbergittskarn
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 3031 - 034 Røros gruve

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
JS-OS2108 Fastfjell 42 122500 11 85 40 .5 -.5
JS-OS2109 Tipprøve 307 85000 117 51 42 2.4 -.5
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi*
JS-OS2108 -2.5 2.0 1 473.0 20 26.30 0 0 7
JS-OS2109 -2.5 3.0 13 340.0 40 117.50 6 1 3
------------------
Prøvenr. Se* Ga* Ge* In* S% V* Cr* Mn* Fe%
JS-OS2108 13.00 2.90 0.11 1.19 6.26 67 5 18450 13.55
JS-OS2109 7.00 8.55 0.13 0.94 5.79 123 18 16250 12.45
------------------
Prøvenr. Th* W* Rb* Sr* Y* Zr* Nb* Ta* Cs*
JS-OS2108 1.18 1 10.1 42.5 16.0 10 1.20 0.08 0.69
JS-OS2109 3.39 4 1.7 28.6 37.7 29 4.20 0.27 0.11
------------------
Prøvenr. La* Ce* Li* Be* Na* Mg* Al* P* K *
JS-OS2108 16.30 30.60 26 4 3200 6100 4800 1840 1700
JS-OS2109 19.90 40.30 86 5 1400 5700 20000 820 400
------------------
Prøvenr. Ca* Sc* Ti* Te* Hf* Re* Tl*
JS-OS2108 ###### 1.30 330 0.80 0.30 0 0
JS-OS2109 ###### 4.40 1110 0.42 0.80 0 0


Faktaarket ble generert 08.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse