English version
MALMDATABASEN
Registrering 3031 - 021 Abbortjern
(Objekt Id: 6573)
(Sist oppdatert: 10.06.2022)

Lokalisering
Fylke: Viken Kommune: Nittedal (3031)
Kart 1:50000: Nannestad (1915-3) Kart 1:250000: Hamar
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 605664 m. Nord: 6666679 m.
Lengdegrad: 10.9016420 Breddegrad: 60.1234470
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Cu Pb
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
JS-OS2129 Tipprøve
Prøvetaker: Sandstad/Mansur/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: Massiv, finkornet sinkblende+kobberkis+svovelkis
Antall registrerte elementanalyser = 1
JS-OS2130 Tipprøve
Prøvetaker: Sandstad/Mansur/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: Massiv, finkornet magnetkis med sinkblnde årer/linser
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Abbottjern vest
(Objekt Id: 38225 21,01,00)

Lokalisering
Fylke: Viken Kommune: Nittedal (3031)
Kart 1:50000: Nannestad (1915-3) Kart 1:250000: Hamar
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 605598 m. Nord: 6666638 m.
Lengdegrad: 10.9004340 Breddegrad: 60.1230960
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Cu Pb
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
JS-OS2128 Fastfjell
Prøvetaker: Sandstad/Mansur/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: Sinkblende-blyglans, bånd/linser i pyroksen-granat? skarn
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 3031 - 021 Abbortjern

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
JS-OS2128 Fastfjell 34 25000 26800 32 22 35.3 1.0
JS-OS2129 Tipprøve 7260 243000 77 486 9 12.9 -.5
JS-OS2130 Tipprøve 2850 112000 91 55 26 3.5 15.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi*
JS-OS2128 -2.5 1.0 1 104.0 10 0.31 1 0 80
JS-OS2129 -2.5 -.5 3 999.0 20 0.75 2 0 276
JS-OS2130 -2.5 -.5 1 558.0 20 53.30 5 1 119
------------------
Prøvenr. Se* Ga* Ge* In* S% V* Cr* Mn* Fe%
JS-OS2128 75.00 8.75 0.38 0.48 1.82 34 19 49600 10.50
JS-OS2129 94.00 8.32 0.30 142.00 9.99 43 18 3440 11.10
JS-OS2130 38.00 7.13 0.34 21.30 9.99 40 9 7680 26.60
------------------
Prøvenr. Th* W* Rb* Sr* Y* Zr* Nb* Ta* Cs*
JS-OS2128 4.38 2 0.7 202.0 13.9 31 4.60 0.30 0.49
JS-OS2129 5.17 2 22.6 21.2 16.5 28 4.40 0.31 4.46
JS-OS2130 2.80 1 2.3 62.2 15.7 14 2.90 0.18 1.56
------------------
Prøvenr. La* Ce* Li* Be* Na* Mg* Al* P* K *
JS-OS2128 12.80 21.90 4 2 400 8800 21000 400 100
JS-OS2129 13.70 25.80 1 1 100 6200 16600 360 1300
JS-OS2130 8.50 14.45 1 1 600 4200 10600 360 500
------------------
Prøvenr. Ca* Sc* Ti* Te* Hf* Re* Tl*
JS-OS2128 ###### 5.90 1400 1.76 0.90 -0 1
JS-OS2129 6600 4.70 1280 4.33 0.80 -0 0
JS-OS2130 26800 3.20 750 2.46 0.40 0 0


Faktaarket ble generert 08.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse