Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 3031 - 025 LØNSVOLL
(Object Id: 6577)
(Last updated: 30.03.2017)

Location
County: Viken Municipality: Nittedal (3031)
Map 1:50000: Nannestad (1915-3) Map 1:250000: Hamar
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 608318 m. North: 6655941 m.
Longitude: 10.9437030 Latitude: 60.0263900
Show on map

Resource
Resource Type: Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Resource Subtype: Molybdenium
Element(s): Mo
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 18.02.2015)


Mineralization
Genesis: Form:
Main texture: Min. distribution:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Olerud, Svein , 1980
Oppfølging av bekkesedimentanomalier på Romeriksåsene. Geologisk kartlegging av Øyungengranitten.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1650/49C;25 pages
Abstract:
En rekke bekkesedimentanomalier på bl.a molybden på Romeriksåsene var grunnlag for oppfølging. 6 områder fra Nittedal til Grua er undersøkt. Av seks undersøkte anomale områder førte to til funn av molybdenmineraliseringer, de fire andre må trolig tilskrives andre kjemisk/fysiske årsaker. Ingen av de to mineraliseringene som er funnet har økonomisk interesse. I tillegg er bergarter og omvandlingsfenomener i og rundt Øyungengranitten beskrevet. Ryggevatn molybdenskjerp i Nittedal er besøkt og beskrevet.

Ihlen, P.M. , 1974
Nolybdenforekomster, Oslo-Nord
;Norsk Hydro / NGU;RAPPORT;NH-arkivet; No.NH 25E;8 pages


The fact sheet was created on 18.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway