English version
MALMDATABASEN
Registrering 3031 - 028 Holterkollen
(Objekt Id: 6581)
(Sist oppdatert: 30.03.2017)

Lokalisering
Fylke: Viken Kommune: Nittedal (3031)
Kart 1:50000: Nannestad (1915-3) Kart 1:250000: Hamar
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 607868 m. Nord: 6657791 m.
Lengdegrad: 10.9366050 Breddegrad: 60.0431100
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Molybden
Element(er): Mo Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Historikk
I følge Pollack (1940) hadde daværende eier, Mr. Johannsen, ervervet forekomste for 2 år siden. Under verdenskrigen (formodentligvis første verdenskrig) ble det tatt ut små mengder håndskeidet malm fra en 2-3m bred, 12 m dyp og 20 m lang grøft. I tillegg fins to runde hull.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Olerud, Svein , 1980
Oppfølging av bekkesedimentanomalier på Romeriksåsene. Geologisk kartlegging av Øyungengranitten.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1650/49C;25 sider
Abstrakt:
En rekke bekkesedimentanomalier på bl.a molybden på Romeriksåsene var grunnlag for oppfølging. 6 områder fra Nittedal til Grua er undersøkt. Av seks undersøkte anomale områder førte to til funn av molybdenmineraliseringer, de fire andre må trolig tilskrives andre kjemisk/fysiske årsaker. Ingen av de to mineraliseringene som er funnet har økonomisk interesse. I tillegg er bergarter og omvandlingsfenomener i og rundt Øyungengranitten beskrevet. Ryggevatn molybdenskjerp i Nittedal er besøkt og beskrevet.

Pollack , 1940
Bericht uber die befahrung am. 16. 9. 1940. Molybdenglanzvorkommen am Holterkollen bei Dal.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1068;1 sider
Abstrakt:
Forekomsten består av en 2 - 3 m. bred, 1 - 2 m. dyp og 20 m. lang grøft, samt 2 gryteformete utvidede åpninger. Pegmatittiske linser av kvarts, feltspat, stedvis molybdenglans med flere cm. i diameter og kobberkis, opptrer i granitt.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse