Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 3013 - 002 Vikeby
(Object Id: 6637)
(Last updated: 09.02.2005)

Location
County: Viken Municipality: Marker (3013)
Map 1:50000: Rødenes (2014-3) Map 1:250000: Oslo
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 644968 m. North: 6606142 m.
Longitude: 11.5661100 Latitude: 59.5683640
Show on map

Resource
Resource Type: Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) Resource Subtype: Iron-Titanium
Element(s): Fe Ti
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)


Mineralization
Era: Proterozoic Period: Paleoproterozoic
Genesis: Form:
Main texture: Min. distribution:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Ti-deposit type(s)
Main type: Magmatic Ilm/Mt-ratio:
Sub type: Mt +/- Ilm +/- Ap in mafic intrusion %TiO(Ore):
Titanium province: Deposits outside the Ti - provinces %P2O5(Ore):
Host rock: Fe Ti ore %MgO(Ilm):
Main Ti mineral: Ilmenite %V2O3(Mt):
ppm U (Rutile):
Stratigraphic classification of host rock
Era: Proterozoic Period: Paleoproterozoic
Province: South Norwegian Basement Province
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Free text
H.P. Geis (1967): I følge NGUs Bergarkiv-rapport nr. 2747 ligger skjerpet på toppen av Vikebyåsens østre høyde; omtrent like langt fra Grav som fra Nordre Vikeby, dvs. ca. 1200 m fra hver (Marker kommune). Der skal være en impregnasjon, slirer og roser med magnetitt i en hornblende-bergart over en lengde av 100 m, og en bredde av 2-10 m. Impregnasjonen sies å være fattig. På NGUs flymagnetiske kart ser man at forekomsten ligger i nordenden av et 10 km langt magnetisk drag som har maksimale anomalier på 3-400 gamma. Forekomsten ligger 50 km i luftlinje fra kysten, og er således neppe av interesse.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing 2,5x"
Photo no. 2 showing 10x"

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Geis, H.P. , 1968
Norges jern-titanforekomster
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 7907;155 pages
Abstract:
Oppramsing av hele landets jern-titanforekomster, hvorav 15 trekkes fram som de største. Hver forekomst beskrives ut fra befaring med geologiske og dels kjemiske data. Oppredningsresultater presenteres også. Oppramsing- en går fra Hedmark til Finnmark i nord.

Stadheim, J. , 1938
Vikeby skjærp.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2747;1 pages
Abstract:
Skerpet ligger i gabbro. Malmen opptrer som impregnasjon i en mørk grønn hornblendebergart med enkelte lysere, spraglete partier. Jernmalmen er sterkt magnetisk. Den opptrer som roser og uregelmessige figurer eller som fin impregnasjon. Jerngehalten er for lav og mektigheten for liten til at forekomsten kan være drivverdig.


The fact sheet was created on 21.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway