English version
MALMDATABASEN
Registrering 5006 - 013 Tjerngruben
(Objekt Id: 6985)
(Sist oppdatert: 15.05.2006)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Steinkjer (5006)
Kart 1:50000: Vuku (1722-1) Kart 1:250000: Østersund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 653986 m. Nord: 7097167 m.
Lengdegrad: 12.1455120 Breddegrad: 63.9672790
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Kis
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Vulkeks Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NT0140.MK96.22 Tipprøve
Kommentar: chl-qtz-altered greenstone w. stringers and dissem. of py-(cpy). Average of chip samples.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp
(Objekt Id: 6986 13,01,00)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Steinkjer (5006)
Kart 1:50000: Vuku (1722-1) Kart 1:250000: Østersund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 653861 m. Nord: 7097105 m.
Lengdegrad: 12.1429060 Breddegrad: 63.9667790
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Kis
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
MK96.30 Tipprøve
MK96.31 Tipprøve


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 5006 - 013 Tjerngruben

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NT0140.MK96.22 Tipprøve 8597 1214 7 229 64 2.0 15.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
NT0140.MK96.22 -1.0 -1.0 -1.0 57 2.7 -1 19.00 -2 20
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NT0140.MK96.22 170 152 4063 29.16 4.00 6.00 -2 2.0 1.00
------------------
Prøvenr. B*
NT0140.MK96.22 -3


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse