English version
MALMDATABASEN
Registrering 5006 - 014 Gaulstad grube nr 8
(Objekt Id: 6987)
(Sist oppdatert: 15.05.2006)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Steinkjer (5006)
Kart 1:50000: Vuku (1722-1) Kart 1:250000: Østersund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 653997 m. Nord: 7096937 m.
Lengdegrad: 12.1455180 Breddegrad: 63.9652140
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Kis Co
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dag- og underjordsdrift Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Vulkeks Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NT0003.MK96.38 Tipprøve
Antall registrerte elementanalyser = 1
NT0003.MK96.39 Tipprøve
Antall registrerte elementanalyser = 1
NT0003.MK96.40 Tipprøve
Antall registrerte elementanalyser = 1
NT0003.MK96.41 Tipprøve
Antall registrerte elementanalyser = 1
NT0003.MK96.42 Tipprøve
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Øvreskjerpet
(Objekt Id: 6988 14,01,00)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Steinkjer (5006)
Kart 1:50000: Vuku (1722-1) Kart 1:250000: Østersund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 654101 m. Nord: 7096906 m.
Lengdegrad: 12.1475940 Breddegrad: 63.9648950
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Kis
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NT0003.MK96.43 Tipprøve
Antall registrerte elementanalyser = 1
NT0003.MK96.44 Tipprøve
Antall registrerte elementanalyser = 1
NT0003.MK96.45 Tipprøve
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 5006 - 014 Gaulstad grube nr 8

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NT0003.MK96.38 Tipprøve 29047 673 5 121 41 7.4 46.0
NT0003.MK96.39 Tipprøve 26435 899 17 216 38 8.8 37.0
NT0003.MK96.40 Tipprøve 32028 760 12 238 37 10.5 65.0
NT0003.MK96.41 Tipprøve 56069 764 6 211 43 18.3 113.0
NT0003.MK96.42 Tipprøve 10442 741 11 310 83 2.2 12.0
NT0003.MK96.43 Tipprøve 5399 328 31 156 26 .3 18.0
NT0003.MK96.44 Tipprøve 65854 319 -3 218 47 3.9 23.0
NT0003.MK96.45 Tipprøve 3300 175 21 179 33 -.3 16.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
NT0003.MK96.38 -1.0 1.0 -1.0 81 3.8 16 -1.00 -2 -2
NT0003.MK96.39 -1.0 -1.0 -1.0 41 3.3 21 -1.00 -2 -2
NT0003.MK96.40 -1.0 -1.0 -1.0 37 7.2 3 1.00 -2 7
NT0003.MK96.41 -1.0 1.0 -1.0 45 2.8 3 -1.00 -2 -2
NT0003.MK96.42 -1.0 -1.0 -1.0 34 3.1 16 9.00 -2 8
NT0003.MK96.43 -1.0 -1.0 -1.0 84 .3 21 12.00 2 17
NT0003.MK96.44 -1.0 -1.0 -1.0 37 2.1 16 10.00 -2 -2
NT0003.MK96.45 -1.0 -1.0 -1.0 53 -.2 3 23.00 -2 17
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NT0003.MK96.38 18 4 486 24.42 6.00 -5.00 -2 -1.0 2.00
NT0003.MK96.39 4 1 113 24.31 5.00 -5.00 -2 -1.0 -1.00
NT0003.MK96.40 39 16 764 24.95 4.00 7.00 -2 -1.0 1.00
NT0003.MK96.41 29 10 648 26.84 5.00 7.00 -2 -1.0 1.00
NT0003.MK96.42 63 59 1662 21.73 5.00 -5.00 2 1.0 1.00
NT0003.MK96.43 48 20 858 23.23 3.00 -5.00 -2 -1.0 1.00
NT0003.MK96.44 60 75 1460 20.95 5.00 15.00 -2 1.0 1.00
NT0003.MK96.45 16 9 208 22.19 4.00 -5.00 -2 1.0 -1.00
------------------
Prøvenr. B*
NT0003.MK96.38 4
NT0003.MK96.39 -3
NT0003.MK96.40 -3
NT0003.MK96.41 -3
NT0003.MK96.42 -3
NT0003.MK96.43 12
NT0003.MK96.44 -3
NT0003.MK96.45 -3


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse