English version
MALMDATABASEN
Registrering 5006 - 015 Isbekkskjerpet
(Objekt Id: 6989)
(Sist oppdatert: 15.05.2006)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Steinkjer (5006)
Kart 1:50000: Vuku (1722-1) Kart 1:250000: Østersund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 654546 m. Nord: 7097300 m.
Lengdegrad: 12.1570640 Breddegrad: 63.9682250
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Kis
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Vulkeks Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NT0013.MK96.46 Tipprøve
Antall registrerte elementanalyser = 1
NT0013.MK96.47 Tipprøve
Antall registrerte elementanalyser = 1
NT0013.MK96.48 Tipprøve
Antall registrerte elementanalyser = 1
NT0013.MK96.49 Tipprøve
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Isbekkskjerpet vest
(Objekt Id: 6990 15,01,00)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Steinkjer (5006)
Kart 1:50000: Vuku (1722-1) Kart 1:250000: Østersund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 654319 m. Nord: 7097249 m.
Lengdegrad: 12.1524010 Breddegrad: 63.9678640
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Zn Kis
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
MK96.24 Tipprøve
MK96.25 Tipprøve
MK96.26 Tipprøve
MK96.27 Tipprøve
MK96.28 Tipprøve


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 5006 - 015 Isbekkskjerpet

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NT0013.MK96.46 Tipprøve 99999 712 5 326 38 5.6 16.0
NT0013.MK96.47 Tipprøve 3775 219 -3 70 28 -.3 -1.0
NT0013.MK96.48 Tipprøve 2411 134 -3 166 67 -.3 2.0
NT0013.MK96.49 Tipprøve 10080 239 6 917 37 .9 17.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
NT0013.MK96.46 -1.0 -1.0 -1.0 45 4.5 15 8.00 -2 13
NT0013.MK96.47 -1.0 -1.0 -1.0 10 1.6 74 15.00 -2 14
NT0013.MK96.48 2.0 3.0 -1.0 37 .8 42 53.00 4 12
NT0013.MK96.49 -1.0 -1.0 -1.0 45 -.2 29 2.00 3 33
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NT0013.MK96.46 81 49 2956 25.34 6.00 11.00 -2 6.0 1.00
NT0013.MK96.47 78 41 3956 14.40 5.00 -5.00 -2 71.0 1.00
NT0013.MK96.48 115 48 2639 14.51 3.00 -5.00 3 22.0 2.00
NT0013.MK96.49 79 42 1972 28.63 6.00 5.00 -2 11.0 2.00
------------------
Prøvenr. B*
NT0013.MK96.46 -3
NT0013.MK96.47 -3
NT0013.MK96.48 -3
NT0013.MK96.49 4


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse