English version
MALMDATABASEN
Registrering 5006 - 016 Gruvfjellet
(Objekt Id: 6991)
(Sist oppdatert: 15.05.2006)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Steinkjer (5006)
Kart 1:50000: Vuku (1722-1) Kart 1:250000: Østersund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 653891 m. Nord: 7096786 m.
Lengdegrad: 12.1431990 Breddegrad: 63.9639110
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Kis
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Vulkeks Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NT0064.MK96.15 Tipprøve
Antall registrerte elementanalyser = 1
NT0064.MK96.16 Tipprøve
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Gruvfjellet 1
(Objekt Id: 6992 16,01,00)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Steinkjer (5006)
Kart 1:50000: Vuku (1722-1) Kart 1:250000: Østersund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 653869 m. Nord: 7096483 m.
Lengdegrad: 12.1424540 Breddegrad: 63.9612020
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NT0064.MK96.62 Tipprøve
NT0064.MK96.63 Tipprøve
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Gruvfjellet 2
(Objekt Id: 6993 16,02,00)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Steinkjer (5006)
Kart 1:50000: Vuku (1722-1) Kart 1:250000: Østersund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 654059 m. Nord: 7096601 m.
Lengdegrad: 12.1464410 Breddegrad: 63.9621790
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NT0064.MK96.65 Tipprøve
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Gruvfjellet 3
(Objekt Id: 6994 16,03,00)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Steinkjer (5006)
Kart 1:50000: Vuku (1722-1) Kart 1:250000: Østersund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 653709 m. Nord: 7097121 m.
Lengdegrad: 12.1398200 Breddegrad: 63.9669870
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NT0064.MK96.13 Tipprøve
Antall registrerte elementanalyser = 1
NT0064.MK96.14 Tipprøve
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Gruvfjellet 4
(Objekt Id: 6995 16,04,00)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Steinkjer (5006)
Kart 1:50000: Vuku (1722-1) Kart 1:250000: Østersund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 653681 m. Nord: 7096887 m.
Lengdegrad: 12.1390110 Breddegrad: 63.9649060
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Kis
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NT0064.MK96.12 Tipprøve
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Gruvfjellet 5
(Objekt Id: 6996 16,05,00)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Steinkjer (5006)
Kart 1:50000: Vuku (1722-1) Kart 1:250000: Østersund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 653725 m. Nord: 7096951 m.
Lengdegrad: 12.1399760 Breddegrad: 63.9654640
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Kis
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NT0064.MK96.11 Tipprøve
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 5006 - 016 Gruvfjellet

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NT0064.MK96.11 Tipprøve 43676 503 8 120 30 10.0 23.0
NT0064.MK96.12 Tipprøve 27573 184 57 1048 19 9.6 20.0
NT0064.MK96.13 Tipprøve 639 52 23 22 -1 -.3 2.0
NT0064.MK96.14 Tipprøve 15203 126 22 75 10 2.9 9.0
NT0064.MK96.15 Tipprøve 19197 104 -3 124 67 9.1 39.0
NT0064.MK96.16 Tipprøve 4483 17 511 129 13 5.2 92.0
NT0064.MK96.63 Tipprøve 17402 82 -3 85 40 .9 9.0
NT0064.MK96.65 Tipprøve 91989 611 -3 74 16 12.2 19.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
NT0064.MK96.11 -1.0 2.0 -1.0 114 1.8 10 1.00 -2 21
NT0064.MK96.12 -1.0 -1.0 -1.0 110 .6 11 -1.00 3 74
NT0064.MK96.13 -1.0 -1.0 -1.0 9 .2 76 1.00 -2 -2
NT0064.MK96.14 -1.0 2.0 1.0 77 .4 40 3.00 -2 -2
NT0064.MK96.15 -1.0 3.0 -1.0 27 -.2 22 15.00 -2 16
NT0064.MK96.16 -1.0 3.0 -1.0 151 -.2 15 2.00 -2 15
NT0064.MK96.63 -1.0 -1.0 -1.0 -2 -.2 13 -1.00 -2 -2
NT0064.MK96.65 9.0 -1.0 -1.0 2 5.5 32 17.00 -2 -2
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NT0064.MK96.11 39 34 948 23.72 6.00 -5.00 -2 1.0 2.00
NT0064.MK96.12 5 1 165 23.37 5.00 -5.00 -2 -1.0 2.00
NT0064.MK96.13 22 -1 769 48.47 8.00 -5.00 -2 29.0 1.00
NT0064.MK96.14 19 2 580 50.33 10.00 -5.00 -2 15.0 1.00
NT0064.MK96.15 56 29 1973 31.58 6.00 6.00 -2 67.0 1.00
NT0064.MK96.16 9 3 136 21.49 5.00 -5.00 -2 2.0 1.00
NT0064.MK96.63 85 132 2462 16.82 3.00 7.00 2 11.0 1.00
NT0064.MK96.65 113 9 2961 23.54 4.00 9.00 6 62.0 2.00
------------------
Prøvenr. B*
NT0064.MK96.11 7
NT0064.MK96.12 -3
NT0064.MK96.13 -3
NT0064.MK96.14 -3
NT0064.MK96.15 6
NT0064.MK96.16 11
NT0064.MK96.63 3
NT0064.MK96.65 -3


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse