English version
MALMDATABASEN
Registrering 5006 - 017 Damtjern
(Objekt Id: 6997)
(Sist oppdatert: 15.05.2006)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Steinkjer (5006)
Kart 1:50000: Vuku (1722-1) Kart 1:250000: Østersund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 653369 m. Nord: 7098595 m.
Lengdegrad: 12.1343650 Breddegrad: 63.9803510
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Zn Kis
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Vulkeks Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NT0073.MK96.01 Tipprøve
Antall registrerte elementanalyser = 1
NT0073.MK96.02 Tipprøve
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Damtjern nord
(Objekt Id: 6998 17,01,00)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Steinkjer (5006)
Kart 1:50000: Vuku (1722-1) Kart 1:250000: Østersund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 653137 m. Nord: 7098925 m.
Lengdegrad: 12.1299630 Breddegrad: 63.9834070
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Zn Kis
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NT0073.MK96.04 Tipprøve
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 5006 - 017 Damtjern

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NT0073.MK96.01 Tipprøve 25736 737 173 -1 -1 9.4 67.0
NT0073.MK96.02 Tipprøve 57388 2291 140 2 -1 17.7 90.0
NT0073.MK96.04 Tipprøve 121 18 24 -1 2 .9 4.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
NT0073.MK96.01 -1.0 3.0 -1.0 41 1.5 -1 -1.00 -2 24
NT0073.MK96.02 -1.0 -1.0 -1.0 34 11.6 -1 -1.00 -2 20
NT0073.MK96.04 -1.0 -1.0 -1.0 25 -.2 35 5.00 -2 7
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NT0073.MK96.01 -1 -1 1336 23.63 8.00 10.00 -2 8.0 3.00
NT0073.MK96.02 -1 -1 829 30.47 9.00 8.00 -2 14.0 2.00
NT0073.MK96.04 1 1 24 6.91 3.00 -5.00 -2 -1.0 3.00
------------------
Prøvenr. B*
NT0073.MK96.01 -3
NT0073.MK96.02 -3
NT0073.MK96.04 4


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse