English version
MALMDATABASEN
Registrering 5006 - 018 Christiansten grube
(Objekt Id: 7000)
(Sist oppdatert: 15.05.2006)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Steinkjer (5006)
Kart 1:50000: Vuku (1722-1) Kart 1:250000: Østersund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 653386 m. Nord: 7096287 m.
Lengdegrad: 12.1323970 Breddegrad: 63.9596560
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Cu Pb Kis
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Vulkeks Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NT0098.MK96.71 Tipprøve
Antall registrerte elementanalyser = 1
NT0098.MK96.72 Tipprøve
Antall registrerte elementanalyser = 1
NT0098.MK96.73 Tipprøve
Antall registrerte elementanalyser = 1
NT0098.MK96.74 Tipprøve
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 5006 - 018 Christiansten grube

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NT0098.MK96.71 Tipprøve 16012 16809 5505 2 45 19.3 272.0
NT0098.MK96.72 Tipprøve 2792 99999 458 -1 45 -.3 158.0
NT0098.MK96.73 Tipprøve 3068 71175 1360 24 14 10.6 125.0
NT0098.MK96.74 Tipprøve 20787 2149 500 271 14 21.3 84.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
NT0098.MK96.71 5.0 6.0 -1.0 183 52.4 1 12.00 12 34
NT0098.MK96.72 4.0 6.0 -1.0 244 311.9 10 47.00 5 4
NT0098.MK96.73 -1.0 2.0 1.0 155 258.1 3 7.00 -2 30
NT0098.MK96.74 -1.0 1.0 -1.0 129 8.2 -1 1.00 -2 34
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NT0098.MK96.71 44 6 426 22.02 3.00 6.00 8 9.0 -1.00
NT0098.MK96.72 26 3 137 20.50 4.00 45.00 5 7.0 -1.00
NT0098.MK96.73 53 19 854 20.26 3.00 -5.00 22 2.0 -1.00
NT0098.MK96.74 53 14 853 23.77 3.00 -5.00 -2 1.0 -1.00
------------------
Prøvenr. B*
NT0098.MK96.71 8
NT0098.MK96.72 7
NT0098.MK96.73 -3
NT0098.MK96.74 -3


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse