English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 5430 - 302 Ak'sujav'ri
(Objekt Id: 7041)
(Sist oppdatert: 02.02.2004)

Lokalisering
Fylke: Troms og Finnmark Kommune: Guovdageaidnu (5430)
Kart 1:50000: Suoluvuobmi (1934-3) Kart 1:250000: Nordreisa
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 34 (Koordinatene IKKE bekreftet)
Øst: 598344 m. Nord: 7726401 m.
Lengdegrad: 23.5319440 Breddegrad: 69.6277700
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt

Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)


Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Kautokeinogruppen Formasjon: Suoluvuobmi-formasjonen

Mineralogi
Mineral Mengde
Grafitt Hovedmineral (>10%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Tidligere Aksojavre. Forekomsten ligger ved den gamle vegen 4-5km nord for Suolovuobme (Solovomi) fjellstue, og består av grafittskifer gjennomtrengt av pyritt. Grafitten, som opptrer som ca. 2m mektige lag, synes å være av den finkornede typen. Registrert så tidlig som i 1870-årene. De grafittholdige skifrene som opptrer innen grønnsteinsbeltet i kommunen, bl.a. ved Biddjovagge, har for lavt grafittinnhold til å være interessante. Grafitten her er også meget finkornet, i motsetning til den flakige grafitten som markedet vil ha.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Sverdrup, Thor L. , 1969
Råstoffundersøkelser i Nord-Norge, Finnmark fylke. Samlet oversikt over det materiale NGU har i sine arkiver.
;Norges geologiske undersøkelse;BIBLIOGRAFI; RAPPORT;NGU-rapport; No.939;35 sider
Abstrakt:
Rapporten inneholder en oversikt over kjente forekomster i Finnmark. Dette gjelder ikke-metalliske råstoffer. Fylkets ressurser når det gjelder kvarts, feltspat og glimmer begrenser seg til Seiland-området. Når det gjelder dolo- mitt, har man ved Porsangerfjorden en meget stor forekomst av utmerket kval- itet. Varangerhalvøya har lovende kvartsittdrag som bør undersøkes nærmere. For lite er kjent om Finnmarks ressurser når det gjelder olivin, serpentin, kleberstein og talk. NGU har et meget sparsomt materiale å holde seg til når det gjelder skifer og bygningsstein. Ingen data i NGU's arkiver peker ut U-Th-mineraliserte områder i Finnmark fylke. Sommeren 1969 ble en rekke områder undersøkt for å forsøke å få en bedre oversikt over ressurser for enkelte forekomst-typer, spesielt skifer. Av opplegg for videre undersøkelser kan nevnes; undersøkelse av olivin-, talk- og klebersteinsforekomster, kartlegging av Alta-skiferen, befaring av mindre skiferbruddområder.

Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Damm, C.O.B. 1916/18: Grafit i Kautokeino herred. NGU bergarkiv-rapport 5278, 3 s.


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse