English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 5404 - 302 Porten
(Objekt Id: 7066)
(Sist oppdatert: 27.04.2007)

Lokalisering
Fylke: Troms og Finnmark Kommune: Vardø (5404)
Kart 1:50000: Langryggen (2435-1) Kart 1:250000: Vadsø
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 36 (Koordinatene IKKE bekreftet)
Øst: 396220 m. Nord: 7798158 m.
Lengdegrad: 30.2449420 Breddegrad: 70.2684400
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Silika Ressursundertype: Kvartssand

Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Dette er egentlig den samme lokalitet som FI0049 Komagelv. I bergarkivet hadde denne lokaliteten de mest korrekte koordinater for sandforekomstene. Navnet Porten er stedsnavn inne i Komagelvdalen, like innenfor sandforekomstene. Se forekomst FI0049.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse