English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 5404 - 304 Leirelva (Portsletta)
(Objekt Id: 7068)
(Sist oppdatert: 16.08.2016)

Lokalisering
Fylke: Troms og Finnmark Kommune: Vardø (5404)
Kart 1:50000: Langryggen (2435-1) Kart 1:250000: Vadsø
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 36
Øst: 397170 m. Nord: 7800408 m.
Lengdegrad: 30.2674470 Breddegrad: 70.2889760
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Andre industrimineraler Ressursundertype: Kaolin

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 16.08.2016)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1987 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU
1988 Kjerneboring Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Æra: Kenozoikum Periode:
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm)
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Kenozoikum Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Kvarts Hovedmineral (>10%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
I Komagelvdalen er det tidligere rapportert opptreden av kaolin. Prøver av stoffet skal første gang være funnet av en gammel innvandret russer. Etter innledende prøvetaking av NGU i 1987 ble det i 1988 utført seismiske målinger nær Leirelva i Komagelvdalen. Med bakgrunn i dette ble det boret 10 hull for å undersøke om løsmassene under overdekket inneholdt kaolin. Det ble også samlet inn prøver fra borhull og blotninger i Leirelva og ved to andre lokaliteter i Komagelvdal. Borhullsprøver inneholder < 10% finstoff (-2 mym), og XRD-analyser indikerer et kaolinittinnhold på mindre enn 5%. I de beste leirprøvene, tatt ved Leirelva og Abrahamsenslåtta, er innhold av kaolinitt omkring 20%. De sonderende undersøkelsene som er utført, antyder at kaolinittinnholdet i avsetningene ved de to lokalitetene er for lavt til å være av økonomisk interesse. Avsetningene sett under ett syns imidlertid å ha stor utbredelse.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Alnæs, L.; Hillestad, G. , 1989
Sonderende undersøkelse av kaolin i Komagelvdalen, Finnmark
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.89.002;83 sider
Abstrakt:
Det er utført seismiske målinger i et lite område like Ø for lokaliteten prøvetatt i 1987. Med bakgrunn i dette ble det boret 10 hull for å undersøke om løsmassene under overdekket inneholdt kaolin. Det ble også samlet inn prøver fra borhull og blotninger i Leirelva og ved to andre lokaliteter i Komagelvdal. Borhullsprøver inneholder < 10% finstoff (-2 liten my m), og XRD-analyser indikerer et kaolinittinnhold på mindre enn 5%. I de beste leirprøvene, tatt ved Leirelva og Abrahamsenslåtta, er innhold av kaolinitt omkring 20%. De sonderende undersøkelsene som er utført, antyder at kaolinittinnholdet i avsetningene ved de to lokalitetene er for lavt til å være av økonomisk interesse. Avsetningene sett under ett syns imidlertid å ha stor utbredelse. Dete er ikke utført kvartærgeologisk kartlegging i området tidligere, og dette anbefales derfor gjennomført.

Bugge, Arne
Uttalelse om kaolinforekomst ved Komagvær i Finnmark
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 6216;2 sider
Abstrakt:
Rapportdato: etter 1953. Rapporten gir en oversikt over forekomstens beliggenhet og mineralsammen- setning, og det henvises til andre rapporter som omhandler forekomsten.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse