English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 5430 - 304 Masi
(Objekt Id: 7142)
(Sist oppdatert: 03.02.2004)

Lokalisering
Fylke: Troms og Finnmark Kommune: Guovdageaidnu (5430)
Kart 1:50000: Alta (1834-1) Kart 1:250000: Nordreisa
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 34
Øst: 601344 m. Nord: 7689201 m.
Lengdegrad: 23.5688960 Breddegrad: 69.2933790
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Silika Ressursundertype: Kvartsitt

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)


Mineralisering
Æra: Arkeikum Periode:
Genese: Sedimentær avsetning Form: Lag
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon: Masikvartsitt

Mineralogi
Mineral Mengde
Feltspat Hovedmineral (>10%)
Kvarts Hovedmineral (>10%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
En rød til grålig feltspatholdig kvartsitt som opptrer i et bredt sammenhengende belte øst for Kautokeino fra Sverige i sør via Masi til området mellom Lakselv og Iesjav'ri i nord. Kvaliteten, som kun er undersøkt i forbindelse med generell berggrunnskartlegging, viser ingen bedre analyser enn 1.83% Al2O3. Kvartsitten er feltspatførende, tildels arkosisk, og de reneste soner har et gjennomssnittlig Al2O3 innhold på 2-3%. Den er således helt uinteressant som råstoff til FeSi-industrien. Bergarten er imidlertid i partier pent grønn (fuchsittførende), og har et potensiale som naturstein (fasadestein). Det er nå kommet i gang prøveuttak ved Naranas (koor. 601.4 7689.4).

Litteraturfortegnelser:
Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Solli, A. og Siedlecka, A. muntlig meddelelse 1989.


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse