English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1840 - 302 Vensmoen
(Objekt Id: 7317)
(Sist oppdatert: 08.03.2004)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Saltdal (1840)
Kart 1:50000: Rognan (2129-3) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33 (Koordinatene IKKE bekreftet)
Øst: 515029 m. Nord: 7432399 m.
Lengdegrad: 15.3448310 Breddegrad: 67.0087750
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Jordbrukskalk 06.12.2000

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
Geokjemi
Prøvetaking

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Sedimentær/metamorf Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Fin-middelskornet (<1mm -3 mm)
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet:
Tektonisk complex: Fauskedekket
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Kalkspat Hovedmineral (50-90%)
Glimmer Underordnet mineral (1-10%)
Kvarts Underordnet mineral (1-10%)
Feltspat Underordnet mineral (1-10%)
Svovelkis Aksessorisk mineral (<1%)
Grafitt Aksessorisk mineral (<1%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Lokaliteten ligger like ved "sanatoriet" på Vensmoen. Her opptrer et drag med en grålig, meget urein grovkrystallinsk kalkstein. En analyse som dekker en mektighet på 7.5 m viser at kalksteinen er av mindre bra kvalitet med et innhold på: 48.24 % CaO og 3.93 % MgO (dolomittisk kalkstein). Ref: Bøckman 1953: Draget tilhører den mektige karbonatformasjonen som dekker store arealer oppetter Saltdalen. Kalksteinen er for uren til bruk som råstoff for industrien.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Bøckman, K.L. , 1967
Norges kalksteins- og kvartsforekomster.
;Elektrokemisk A/S;FAGRAPPORT; UTREDNINGSRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 5245;89 + 61 sider

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0016.01 Fastfjell
Kommentar: Pr. 1, Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1840 - 302 Vensmoen

Analyse av syreløselig CaO og MgO
Analyseverdier Avledede verdier
Prøvenr. Prøvetype Syreløselig CaO Syreløselig MgO Dolomitt Kalkspat Uløselig
NO0016.01 Fastfjell 48.24% 3.93% 17.98% 76.34% 5.68%


Faktaarket ble generert 30.09.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse