English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1822 - 306 Bardal
(Objekt Id: 7322)
(Sist oppdatert: 02.02.2004)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Leirfjord (1822)
Kart 1:50000: Elsfjord (1927-3) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33 (Koordinatene IKKE bekreftet)
Øst: 425532 m. Nord: 7343497 m.
Lengdegrad: 13.3459730 Breddegrad: 66.2027930
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Andre industrimineraler Ressursundertype: Kyanitt

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Ildfastmateriale 3-4 % 16.05.1994

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
- 1969 Geologi Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Meget ujevnkornet
Strøk/Fall: 120 / 50 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Kvarts Hovedmineral (>10%)
Biotitt Hovedmineral (>10%)
Muskovitt Hovedmineral (>10%)
Kyanitt Underordnet mineral (1-10%)
Granat Underordnet mineral (1-10%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
I et mindre stenbrudd ved Engen, Bardal, S for Ranafjorden er disthen påvist i en mørk grå gl.skifer. I bergarten opptrer grovkornete kvartsrike benker og slirer, med granater opptil 3 cm store og blå disthen opptil 2 cm store. Disthen finnes også i hovedbergarten, men er der mer disseminert og vanskeligere å oppdage.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Nissen, August L. , 1969
Disthen ved Sandnessjøen og Bardal, Helgeland, Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 6130;1 sider
Abstrakt:
Forekomster: 1640 Sandnessjøen 33 3927 73247 705 Bardal 33 4257 73434 Under et kartleggingsarbeid ble det funnet to lokaliteter hvor kyanitt opp- trer i slike mengder at en nærmere undersøkelse synes påkrevet. Sandnessjøen; kyanitt er påvist i glimmerskifer. Bergarten er kraftig tek- tonisert. Kyanitt opptrer enten i aggregater med mindre korn, eller i større korn med uregelmessig omriss. Mengden kyanitt blir i ett slip anslått til ca. 25%. Bardal; i et mindre brudd ved Engen, Bardal, S for Ranafjorden er kyanitt påvist i mørk grå glimmerskifer. Bergarten er middelskornet. I bergarten opptrer grovkornete, kvartsrike benker og slirer, med granater opptil 3 cm. store, blå kyanittkorn opptil 2 cm. store.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse