English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1824 - 328 Korgfjellet
(Objekt Id: 7323)
(Sist oppdatert: 05.10.2010)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Elsfjord (1927-3) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 440141 m. Nord: 7326420 m.
Lengdegrad: 13.6783330 Breddegrad: 66.0527520
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Silika Ressursundertype: Kvartsitt

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1993 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Sedimentær avsetning Form: Lag
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm)
Strøk/Fall: 180 / 40 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Kvarts Hovedmineral (>10%)
Muskovitt Underordnet mineral (1-10%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
På Korgfjellet strekker en kvartsitthorisont seg i nor-sørlig retning. Den tilhører Geittindenheten i Helgelandsdekkekompleks og kan følges fra Ranafjorden i nord helt ned til vestsida av Røssvatnet i Hattfjelldal i sør. Kvartsitten skjærer E6 på sørsida av Korgenfjellet og den har i dette området en mektighet som varierer fra 30 til 100 m. Ved E6 er den blottlagt i ca. 50 m bredde (35 m mektighet). Bøckman tok i sin tid en rekke prøveprofiler både ved riksvegen og i sonens forsettelse nordover og sørover. De beste analyser viste: SiO2=90.78%, Al2O3=1.24%, FeO=0.39%. Forøvrig varierte Al2O3-innholdet mellom 1.5% og 6%, og prøver tatt i 1993 ved riksvegen viser et Al2O3 nivå på 4%. Den viktigste forurensing er muskovitt. Kvartsittsonen er følgelig altfor uren som råstoff til, f.eks. FeSi.

Litteraturfortegnelser:
Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Bøckman, K.L. 1954: Norges kalksteins- og kvartsforekomster. s.81-82. BA 5396.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0022.1I Fastfjell
Prøvetaker: Wanvik, J.E.
Kommentar: Samleprøver av tverrprofil


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse