English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1813 - 304 Brønnøysund
(Objekt Id: 7330)
(Sist oppdatert: 08.07.2010)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Brønnøy (1813)
Kart 1:50000: Brønnøysund (1725-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33 (Koordinatene IKKE bekreftet)
Øst: 370590 m. Nord: 7262318 m.
Lengdegrad: 12.2071880 Breddegrad: 65.4575500
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk

Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Jordbrukskalk 12.12.2000

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
Geokjemi
Prøvetaking

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Sedimentær/metamorf Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling:
Kornstørrelse: Fin-middelskornet (<1mm -3 mm)
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Kalkspat Hovedmineral (50-90%)
Glimmer Underordnet mineral (1-10%)
Kvarts Underordnet mineral (1-10%)
Feltspat Underordnet mineral (1-10%)
Svovelkis Aksessorisk mineral (<1%)
Grafitt Aksessorisk mineral (<1%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Beliggenhet
Dersom koordinatene til denne registreringen stemmer (EU89-UTM Zone 33 East 370590 North 7262318) ligger forekomsten rett under Brønnøysund lufthavn, og er følgelig uaktuell for ytterligere kommersiell utnyttelse.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Bøckman, K.L. , 1967
Norges kalksteins- og kvartsforekomster.
;Elektrokemisk A/S;FAGRAPPORT; UTREDNINGSRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 5245;89 + 61 sider

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0029.01 Håndstykke
Kommentar: Pr. 1, Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NO0029.02 Håndstykke
Kommentar: Pr. 2, Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NO0029.03 Håndstykke
Kommentar: Pr. 3, Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NO0029.04 Håndstykke
Kommentar: Pr. 4, Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1813 - 304 Brønnøysund

Analyse av syreløselig CaO og MgO
Analyseverdier Avledede verdier
Prøvenr. Prøvetype Syreløselig CaO Syreløselig MgO Dolomitt Kalkspat Uløselig
NO0029.01 Håndstykke 49.81% 1.73% 7.91% 84.60% 7.48%
NO0029.02 Håndstykke 49.68% 1.28% 5.85% 85.49% 8.66%
NO0029.03 Håndstykke 51.87% 1.06% 4.85% 89.94% 5.21%
NO0029.04 Håndstykke 48.37% 1.57% 7.18% 82.43% 10.39%


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse