English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1834 - 301 Kvinaneset
(Objekt Id: 7336)
(Sist oppdatert: 27.04.2007)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Lurøy (1834)
Kart 1:50000: Lurøy (1827-1) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 414533 m. Nord: 7373097 m.
Lengdegrad: 13.0816510 Breddegrad: 66.4653940
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Feltspat Ressursundertype: Pegmatittisk feltspat

Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon: 0 tusen tonn


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Keramikk ??? % 17.03.1994

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1800 Regulær drift Selskap/Institusjon:Tysk selskap

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Silur
Genese: Hydrotermal gang Form: Uregelmessig
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Grovkornet (>3 mm)
Strøk/Fall: 360 / 60 Retning: 360
Feltstupning: 60
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex: Rødingsfjelldekkekom
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Kalifeltspat Hovedmineral (>10%)
Kvarts Hovedmineral (>10%)
Plagioklas Underordnet mineral (1-10%)
Muskovitt Aksessorisk mineral (<1%)
Biotitt Aksessorisk mineral (<1%)

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Sidebergart Skifrighet Strøk/Fall :290 / 50 Pre-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
200 m lang pegmatittgang. Gangen varierer i tykkelse fra 0 til 4 m. Det er tatt ut feltspat i 4 mindre brudd, totalt kanskje 100 m³. Gangen har en uregelmessig form, varierer i tykkelse og slynger seg i terrenget. Pegmatitten er kalidominert. Den har feltspatkrystaller på 1-20 cm, og har delvis ren mikroklin. Den utskeidede k-feltspaten er av ren og god kvalitet. Et blandingsprodukt med k-feltspat + kvarts er også skeidet ut. Litteratur Bøckman, K. L., 1948: BA-rapport 5294


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse